ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն. ԴԵՍՊԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՌԻՔԱՐՏՈՆԷ ՃՇԴՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵՑ

Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ Թուրք­իոյ մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նի թեկ­նա­ծու Ֆրեն­սիս Ռի­քար­տո­նէ, տե­ղի տա­լով ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քի եւ կրօ­նա­կան ղե­կա­վար­նե­րու մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն, հրա­ժա­րած է Թուրք­իոյ կող­մէ քրիս­տո­նէ­ա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու ոչն­չաց­ման...

ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Լուսանկարնները` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆի Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր, Երե­ւա­նի կեդ­րո­նա­կան շրջան­նե­րէն ներս, կա­ռոյց­նե­րու  ար­տա­քին տես­քի վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­ներ կը կա­տար­ուին: Այս­պէս, կը լուաց­ուին տու­ֆով շին­ուած պա­տե­րը, այլ շէն­քեր կը ներկ­ուին: Ծրագ­րի նպա­տա­կը հա­յոց...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԱՐՔ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՇՃԵԱՆԻ 70-ԱՄԵԱԿԸ

Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան Հիմնարկի Մեսրոպ Արք. Աշճեան սրահին մէջ, նշուեցաւ Մեսրոպ Արք. Աշճեանի 70-ամեակը, Յուլիս 1, 2011-ին, կազմակերպութեամբ` Պատմութեան Ինստիտութի տնօրէն, Դոքթ. Աշոտ Մելքոնեանի: Սրահը կը յորդէր...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 21-ՐԴ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱճԻՒՂԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

Յուլիս 1-էն 4, 2011ին, տեղի ունեցան Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 21-րդ միջ-մասնաճիւղային մրցումները, որոնք անգամ մը եւս ինքնավստահութիւն եւ կամք ներշնչեցին: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Միջ Մասնաճիւղային Խաղերը տեղի ունեցան Ուպըրն շրջանի...

ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐԵԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԱՐԱՐՔԻ 90-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Յունիս 26, 2011-ին, Հոլանտայի Ալմելոյի Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ ``Գալուստ Կիւլպէնկեան`` սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ Սողոմոն Թեհլիրեանի հերոսական աքթի 90-ամեակի նուիրուած ձեռնարկ մը, Հոլանտայի Հայ Դատի յանձնախումբին եւ Հոլանտայի ՀՅԴ Գարեգին...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԸ ՄԵԾ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԻՒՆ ՍՏԵՂԾԵՑ

Ուաշինկթըն.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Ուրբաթ, Յունիս 27ին սկսած Հայ Դատի խորհրդաժողովը յաջողութեամբ ընթացած է: Տարբեր շրջաններէ ժամանած համայնքային ղեկավարներ եւ գործիչներ, ինչպէս նաեւ շարք մը մասնագէտներ...

ՄԻԱՑԵԱԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ` ՔԱԶԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ

Շաբաթավերջին, Քազանի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ նախագահներուն հանդիպումը, որուն մասնակցեցան նաեւ երեք երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները: Ապա, անոնց միացան Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները: Հանդիպման աւարտին կարդացուեցաւ միացեալ...

Հ.Յ.Դ.-Ի 31-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

Ուբաթ Յունիս 24-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան շէնքի դահլիճին մէջ, տեղի ունեցաւ Հ.Յ.Դ. 31-րդ Ընդհանուր ժողովի բացման հրապարակային պաշտօնական հանդիսութիւնը, որուն ընթացքին խօսք առաւ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ`  Հրանդ Մարգարեանը: Ստորեւ արտասանուած...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէն, ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան հար­ցով Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հի միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ­նե­րի` Քա­զա­նում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման առի­թով, հան­դէս է գա­լիս հե­տե­ւալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ. * Գնա­հա­տե­լով Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ` ՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ‘‘ՖԱԹՀ‘‘ ՇԱՐԺՈՒՄ – Հ.Յ.Դ.

Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ Հա­յաս­տան գտնուող` Պա­ղես­տի­նի ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի (Ֆաթհ) պատ­ուի­րա­կու­թիւնը` գլխա­ւո­րու­թեամբ սոյն կազ­մա­կեր­պո­ւթեան մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու հա­մա­կար­գող, Պա­ղես­տին­եան օրէնս­դիր մար­մի­նի ան­դամ, նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց...
Social profiles