ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ.- Ի՞ՆՉՈՒ

1950ական թուա­կան­նե­րու վեր­ջե­րը, երբ ես հա­զիւ 5-6 տա­րե­կան էի, լաւ կը յի­շեմ, որ առա­ջին ան­գամ  ըլ­լա­լով, ընտր­եալ եւ առանձ­նաշ­նորհ­եալ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, որ որոշ կու­սակ­ցու­թեան կը պատ­կա­նէ­ին Հա­լէ­պէն Հա­յաս­տան գա­ցին շո­գե­նա­ւով:  Հրաշք...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ, ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

 Ստորեւ, Նիւ Եորքի մէջ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ կատարուած հանդիպումի ընթացքին, Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գասպարեանի փոխանցած խօսքը.- Պիտի ուզէի մի երկու բառ անգլերէնով փոխանակել...

ՆՈՐ ԷՋԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄԻ ՀԻՄԱՄԲ

Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն Եր­կու­շաբ­թի« Օգոս­տոս 31ին տրուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց« բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին« ոե­ւէ հա­յու իրա­ւունք կու տայ նախ՝ գո­հու­նա­կու­թեան շունչ մը...

ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

1970-ական թուա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր (ճշգրիտ տա­րին չեմ յի­շեր), երբ Պէյ­րութ հրա­տա­րա­կուող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ազ­դակ Շա­բա­թօր­եակ-Դրօ­շակ»ին մէջ լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ առաջ­նոր­դող յօդ­ուած մը՝ մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ խո­րագ­րով, «Ին­չո՞ւ ինձ չի հա­մո­զում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­կեր­վա­րու­թիւնը»....

ԱԿՆԱՐԿ.- «…ՉՊԷՏՔ Է ԼՌԵԼ»

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Վերջին քանի մը ամիսներուն« մտահոգիչ զարգացումներ տեղի կþունենան Հայաստանի ու Արցախի շուրջ« առանց մոռնալու Ջաւախքը« եւ սակայն« պետական« կազմակերպութեանց ու ժողովրդային մակարդակներու վրայ« պատմական այս պահուն համապատասխան արթնութիւնն...

ՄՈՒԹ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԸ ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԻՆ…

ԹԱԹՈՒԼ ՍՈՆԵՆՑ-ՓԱՓԱԶԵԱՆ Հայասպանութեան արիւնոտ գործընթացը, որ իննսունըչորս տարիներ առաջ արդէն կէ°ս դարու պատմութիւն մը ունէր իր ետին, 1915-ի Ապրիլի 24-ին ոստում մը կատարեց դէպի աննկա-րագրելին մինչ այդ անուն չունեցող ոճիրով...
Social profiles