ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅՈՑ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ

 Մարտ 2, 1992-ին Մ.Ա.Կ.-ի Նիւ Եոր­քի կեդ­րո­նա­տե­ղիին առ­ջեւ, սոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան երկր­նե­րի դրօշ­նե­րի կող­քին սկսեց ծա­ծան­ուել նա­եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Եռա­գոյ­նը: Այդ պատ­մա­կան օրը մեր հան­րա­պե­տու­թիւնը ներ­կա­յաց­նում էր Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րար`...

ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱ­ՏԱԳ­ՐՈՒ­ՄԸ ՄԱ­ՅԻՍ 8, 1992-ԻՆ

 ԱՐ­ՄԷՆ ՏՕ­ՆՈՅ­ԵԱՆ Ար­ցա­խի ազա­տագ­րու­թեան քսա­նամ­եա­կը իր ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան հա­սաւ, երբ Մա­յիս 8, 1992ին, Շու­շին ազա­տագր­ուե­ցաւ: Շու­շին միայն հայ­կա­կան քա­ղաք չէր, նա­եւ ու­նէր մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ: Պատ­մու­թիւն կեր­տած է Շու­շին, որ եղած է...

ՄԱ­ՅԻՍ 8-9` ՇՈՒ­ՇԻ…ՄՈՌ­ՆԱՆՔ ՄԱ­ՅԻՍ 6-Ը

 Անց­եալ կա­տար­եալ (… կամ ան­կա­տար) մըն է Մա­յիս 6-ի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու օրը: Թէ ի՜նչ մթնո­լոր­տի մէջ ըն­թա­ցան եւ թէ որ­քա՜ն լու­մա մսխուե­ցաւ: …Հա­ւա­նա­բար տրա­մադ­րողն ու ստա­ցո­ղը, այ­սինքն շա­հա­գոր­ծողն ու շա­հա­գոր­ծուո­ղը,...
Social profiles