Փա՜ռք Էրտողանին

0 0
Read Time:3 Minute, 50 Second

erdogan2

ՍՈՒՐԷՆ ԾՈՎԻԿԵԱՆ

Զարմանալի են այս Թուրքերը։
Թուրքիան ճարպիկ եւ խորամանկ դիւանագիտութեան դարաւոր աւանդութիւն ունի, եւ ասոր շնորհիւ կրցած է, օսմանեան շրջանէն մինչեւ Մուսթաֆա Քեմալ եւ յաջորդները, օտար պետութիւնները իր մատներուն վրայ խաղցնել ու զիրենք իր շահերուն ծառայեցնել։
Սակայն երբ հարցը հայերուն կու գայ՝ կարծես, թէ այս նոյն ճարպիկ ու խորամանկ թուրքը մէկ անգամէն խելքը կը կորսնցնէ ու կը սկսի ապուշ-ապուշ դուրս տալ այնքան, որ մարդս կը սկսի տարակուսիլ, թէ թուրքին ունեցածը աղուէսի խորամանկութի՞ւն է, թէ՞ հաւու խելք։
Այս իրողութեան վերջին ապացոյցը Թուրքիոյ աւագանին տուաւ, իր նախագահէն սկսեալ, Յունիս 2ին Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտող ծանօթ բանաձեւին առթիւ։
Մեծափառ, վսեմափայլ, Աստուածընտիր ու սուլթանապատիւ Էրտողան փատիշահ-նախագահը, կաշիէն դուրս գալով, սկսաւ աջ ու ձախ շանթեր արձակել՝ ասոնցմէ մին ուղղելով Գերմանիոյ խորհրդարանի անդամ, եւ ծագումով թուրք, Ճէմ Էօզտէմիրին, որ յիշեալ բանաձեւին զօրավիգ կանգնած էր՝ պահանջելով, որ իր արիւնը քննուի՝ ստուգելու համար, եթէ իսկապէս Թուրք է։
Արդ, մէկդի թողունք այն իրողութիւնը, թէ արեան քննութեամբ մէկու մը ազգային պատկանելութիւնը կարելի չէ ճշդել. բայց եթէ իսկապէս Էրտողան կ֊՚ուզէ գիտնալ իրեններուն ազգային ինքնութիւնը՝ արեան քննութիւններու պէտք չկայ. կը բաւէ, որ քիչ մը իր չորս կողմը դիտէ եւ ինքն իրեն հարց տայ, թէ ինչո՞ւ այսօրուան թուրքերուն երեսները բնաւ չեն նմանիր ԺԱ. դարուն Ալփարսլանին հետ առաջին անգամ Հայաստան եւ Փոքր Ասիա ներխուժած թուրքերու մոնղոլատիպ դէմքերուն։
Չեն նմանիր, որովհետեւ ներխուժած թուրքերը՝ փոքրամասնութիւն մը ըլլալով, տեղաբնիկներուն մէջ ձուլուած են, բռնի ուժով զանոնք թրքացնելով ու այս պատճառաւ ներկայ թուրք ժոովուրդին երակներուն մէջ աւելի շատ հայու, յոյնի, ասորիի եւ այլնի արիւն կը հոսի, քան թէ՝ թուրքի։ Նոյնինքն Էրտողանի պարագային, որ Սեւ Ծովեան ցամաքամասի սերունդ է, ո՞վ գիտէ, թէ անոր նախնիներուն մէջ որքա՛ն յոյն, լազ, հայ կամ վրացի կայ։ Արդէն իր փոքր աղջիկն ալ, վերջերս, ծագումով լազի մը հետ ամուսնացաւ, ուստի իր ծնելիք զաւակները, Էրտողանի թոռները, լաւագոյն պարագային, կէս-թուրք պիտի ըլլան միայն։
Իսկ եթէ զտարիւն թուրք Էրտողան սուլթանը բաղդատենք իր նախկին պաշտօնակիցներուն՝ օսմանեան սուլթաններուն հետ, որոնց յաջորդն ըլլալու մարմաջէն հնդկահաւի մը պէս կ֊՚ուռի-կը փչուի, պիտի նկատենք, թէ օսմանեան թագաւորական հարստութիւնը, իր հիմնադիր Օսմանէն մինչեւ վերջին սուլթան Վահտէտտինը, ունեցած է 38 սուլթաններ, որոնցմէ գէթ երեսունին մայրը թուրք չէր, այլ՝ յոյն (3 հատ), հրեայ (5 հատ), սերպ (5 հատ), պուլկարացի (3 հատ), Ֆրանսացի (4 հատ), չերքէզ, հայ (մէկ հատ, Վերժին անունով, Ապտիւլ Համիտ Բ.ի մայրը), իտալացի (5 հատ), ռուս, ռումանացի, ալպանացի եւայլն։
Հետեւաբար՝ առաջին սուլթանը, որուն մայրը օտար էր, արդէն կիսով միայն թուրք էր, անոր յաջորդը՝ դարձեալ օտար մօր զաւակ, մէկ քառորդով միայն թուրք էր ու այսպէս, թուաբանական հաշիւով մինչեւ վերջինը, որուն արեան մէջ թրքութեան տոկոսը հաւասար է մէկի՝ 53687088ի դիմաց. այսինքն՝ ոչ իսկ կաթիլի մը կէսը։ Ասկէ կը հետեւի, թէ թուրքերը, հին սուլթաններէն սկսեալ մինչեւ մեր օրերու սուլթանութեան թեկնածուն, ամէնքն ալ խառնածին են։
Ուրեմն լաւ է լռել՝ թուրքերու արեան անաղարտութեան մասին։
Սակայն այս ամէնով հանդերձ՝ կը խորհիմ, թէ հայ ազգը իր ամբողջութեամբ պէտք է երախտապարտ ըլլայ Էրտողանին եւ իւրայիններուն հանդէպ, որովհետեւ եթէ Գերմանիոյ խորհդարանին, ու անցեալ տարի՝ Պապին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտող դիրքորոշումներուն առթիւ ձայն-ծպտուն հանած չըլլային, ոչ ոք պիտի անդրադառնար Մեծ Եղեռնին, միջազգային մամուլն ու հանրային կարծիքը լռութեամբ պիտի անցնէին անոր վրայէն. մինչ թուրքերու անոպայ ու անհաւասարակշիռ հակազդեցութիւնը ոչ միայն քննադատութեան ու ծաղրանքի առարկայ դարձուց Թուրքիան ու անոր նախագահը, այլեւ արար-աշխարհին՝ մանկամսուրի նորածինէն մինչեւ ծերանոցի մահամերձը, ծանօթացուց Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ առիթ տալով, որ մարդկութեան ստուար զանգուած մը տեղեկանայ թրքական մերժողականութեան մասին ու զայն դատապարտէ։
Ուրեմն՝ Թուրքիոյ ըրածը, իրականութեան մէջ, հայանպաստ հսկայական քարոզչութեան մը վերածուեցաւ։ Քարոզչութիւն մը, զոր մենք, մեր բովանդակ մարդկային ու նիւթական կարողութիւնները զօրակոչի ենթարկելու պարագային ալ, պիտի չկարենայինք այդքան ծաւալուն կերպով իրագործել։ Ո՛չ միայն։
Այլեւ՝ ասկէ ետք մեզի դրամական մեծ խնայողութիւն մը ընել պիտի տայ, որովհետեւ այն ամէն օտար անձնաւորութիւնները, որոնց հայասէրի մակդիրը տուած ենք, անվճար չէ որ մեզի զօրավիգ կը կանգնին. այլ իրենց բարեկամութիւնը մեր վրայ բաւական մեծ ծախսի կը նստի. իրենց ի պատիւ տրուած ճաշերով, նուէրներով, Հայաստան կատարած ճամբորդութիւններու ծախսերը հոգալով եւ այլն։ Ու այս բոլոր ծախսերը կ֊՚ընենք, որպէսզի մեր քարոզչութիւնը առաջ տանին. իսկ Էրտողան այս ամէնը անվճար, եւ աւելիովը, կը կատարէ. հետեւաբար արժանի է՝ մեր ազգին երախտագիտութեան ու մեծ հայասէրներուն՝ Մորկընթաուի, Լեփսիուսի, Արմին Վեկների եւ այլնի կարգին դասուելու։
Ասկէ կը հետեւի, թէ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը, աշխարհիս չորս կողմը գործող Հայ Դատի Յանձնախումբները, եւ ընդհանրապէս Հայ Դատով ու Ցեղասպանութեան դատապարտումով զբաղող մեր կազմակերպութիւնները պիտի կարենան պիւտճէի կարեւոր կրճատում մը կատարել, որովհետեւ, փա՜ռք Էրտողանին, մեր կողմէ տարուելիք քարոզչութիւնը ինք արդէն, եւ մեզմէ աւելի լաւ, կը կատարէ։
Հայ ագգը, որ բազմաթիւ թերութիւններ ունենալով հանդերձ՝ ապերախտ չէ, գիտէ իր բարեկամները գնահատել. հետեւաբար Աստուածապատիւ ու արքայաշուք փատիշահ-նախագահը այժմէն իսկ կրնայ վստահ ըլլալ, թէ այն օրը, որ ինք Ալլահին ծոցը հասած ըլլայ, սգաւոր ու երախտագէտ հայութիւնը Երեւանի գլխաւոր հրապարակին վրայ իր դիրքին, համբաւին ու մեծութեան վայել ու զինքը յաւերժացնող ոսկեձոյլ ու մեծադիր արձանը պիտի կանգնեցնէ։

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles