23-ՐԴ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԱՌԹԻՒ.- Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՊԱՆԾԱԼԻ ԴՐՕՇԸ…

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

HMEMOLYM2001P7040024_copy ՀԱՅՐԵՆԻՔ

23 տարիէ ի վեր աւան­դու­թիւն դար­ձած է, որ Յու­լիս 4-ի Ա.Մ.Ն. ան­կա­խու­թեան օրե­րուն, կա­տար­ուին Արե­ւել­եան շրջա­նի միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին մրցում­նե­րը:

Ան­գամ մը եւս, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տի­րա­կան ներ­կա­յու­թիւնն ու կազ­մա­կերպ­ուած գո­յու­թիւնը պեր­ճա­խօս վկա­յու­թիւն­ներ են, փաս­տե­լու թէ այս կազ­մա­կեր­պու­թիւնը կը մնայ պատ­նէ­շի վրայ, իր իւ­րա­յա­տուկ ինք­նու­թեամբ եւ կա­ռոյ­ցով, եզա­կի ինք­նու­թեամբ եւ մթնո­լոր­տով:

Հրճուանք ու հպար­տանք է տես­նել նմա­նօ­րի­նակ ձեռ­նարկ­նե­րու ստեղծ­ուած մթնո­լոր­տը…Սե­րունդ մը որ, ամե­նայն խան­դա­վա­ռու­թեամբ, բերկ­րան­քով եւ յոյ­սով կ՛ո­գե­ւո­րէ եւ կը մղէ հա­յոր­դին կառ­չած մնա­լու իր ար­մատ­նե­րուն եւ ամէն գնով մեր­ժե­լու բա­րո­յալ­քում, այ­լա­սե­րում, սայ­թա­քում եւ օտա­րալ­քում:

Ի զուր չէ որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, կը նկատ­ուի սե­րունդ մը, որ “միշտ պատ­րա՛ստ“, հա­ւա­քա­կան ուխ­տով եւ հա­ւատ­քով կը գոր­ծէ յաչս հայ ժո­ղո­վուր­դին:

Ի զուր չէ որ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, իր կա­մա­ւոր բա­նա­կով, յի­շա­տա­կե­լի պա­հեր կը ստեղ­ծէ, ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լիու­թեան, վե­րապ­րու­մի եւ վե­րել­քի կեն­դա­նի փաս­տը կը փո­խան­ցէ:

Ի զուր չէ որ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, իր գա­ղա­փա­րով կ՛ուռ­ճա­նայ եւ ան­սա­սան յա­ռա­ջա­նա­լով, կը թրծէ ապա­գայ խոս­տա­ցող սե­րունդ մը:

Այ­սօր, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ, Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան Շրջա­նի 23-րդ միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին մրցում­նե­րուն առ­թիւ, մարմ­նակր­թա­կան հայ մե­ծա­գոյն կազ­մա­կեր­պու­թիւնը, ան­գամ մը եւս կառ­չած իր փայ­փա­յած տես­լա­կա­նին եւ սկզբունք­նե­րուն, Հ.Մ.Ը.Մ.-ը  իր շուրջ հա­ւա­քած է զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ժա­մա­նած հա­յոր­դի­ներ, երի­տա­սարդ թէ ալե­հեր, որոնք հո­գե­կան բերկ­րան­քի եւ ազ­գա­յին ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան զգա­ցում­նե­րով պի­տի ող­ջու­նէ ազ­դան­շա­նը:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պան­ծա­լի դրօ­շին տակ հա­սակ նե­տող սե­րուն­դին հա­մար տօն է այ­սօր…

Հուսկ, կը բա­ւէ ըմ­բոշխ­նել այս խա­ղե­րու փակ­ման հան­դի­սու­թեան տո­ղան­ցող Հ.Մ.Ը.Մ.-ի շար­քե­րը, որոնց պի­տի դի­մա­ւո­րեն ոտն­կայս հան­դի­սա­տես­նե­րու բուռն ծա­փող­ջոյն­նե­րը…եւ ահա­ւա­սիկ հոս է որ կ՛են­թա­գի­տակց­ուի թէ հա­յոր­դին որ­քա՜ն կապ­ուած է հրա­թեւ տոր­մի­ղին:

…Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դրօ­շը պի­տի ծա­ծա­նի եւ ազա­տու­թեան զան­գե­րը պի­տի ղօ­ղան­ջեն Ուի­լիրմ Փեն­նի ստեղ­ծած “Լի­պըր­թի Պել“ի քա­ղա­քէն ներս:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles