ՄԵՆՔ, ԱՇԽԱՐՀԸ ԵՒ ՄԻՒՍՆԵՐԸ

Յ. Պալեան  «Մեզմէ ոչ մէկը առանձին գործելով   չի կրնար յաջողութեան հասնիլ»… ՆԵԼՍԸՆ ՄԱՆՏԵԼԱ              Միջազգային հանրային կարծիքը եւ զայն լուսաբանելու կոչուած լրատուամիջոցները, մեծ եւ պզտիկ թերթեր, ձայնասփիւռները հեռատեսիլի կայաններ, կամաւոր...

ԱՌԱՆՑ «ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ»-ՈՒ  ՀԱՅԵՒԹՈՒՐՔ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ  ԽԱԲԿԱՆՔԸ

Ա.Ա. Ճիշդ է, որ թէ՛ հայ եւ թէ՛ թուրք բանագնացները՝ Ռուբէն Ռուբինեանն ու Սերտար Քըլըճը, իրենց հանդիպումներէն առաջ եւ ետք կը յայտարարէին, որ հայեւթուրք բանակցութիւնները առանց նախապայմաններու պէտք է կատարուին...
Social profiles