Եգիպտականք (5)        

  Արմենակ Եղիայեան Այնուհետեւ օրերը նորանոր թելադրանքներ բերին Շամպոլիոնին, եւ ան յաջողեցաւ վերծանել եգիպտերէնի գրային համակարգի հնչիւնագիր մօտ 30 գրանշաններու՝ գրեթէ ամ-բողջութիւնը, եւ առ այս ան  1824-ին շարադրեց տեղեկագիր մը՝...
Social profiles