ՄԵՐԸ… ԵՒ ԻՐԵՆՑԸ…

Գէորգ Պետիկեան Տարիներ առաջ էր: Տիթրոյթ կ'ապրէի: Լաւ կը յիշեմ: Իբրեւ պատասխանատու վարչականներ, այս անգամ ես ու Լեւոնն էինք, որ միասին օդանաւով Նիւ Եորք, ժողովի մը կ'երթայինք: Ինծի համար, Լեւոն...

Ե՞ՐԲ ՊԻՏԻ ՔԱՇԵՆՔ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻԾԸ

Կարօ Արմենեան Օգոստոս 17, 2022 Յանկարծ կը գտնուինք անհեթեթ սպասողականի մը մէջ եւ յանկարծ ենթակայ ենք թշնամիին կողմէ հաստատուած վերջնագրի մը պայմաններուն։ Տեղի պիտի ունենայ էթնիկ մաքրագործման ամենէն փողոցային, ամենէն...

Հայաստանի Ղեկավարները Կը Շարունակեն Յանձնուիլ Ատրպէյճանի

Յարութ Սասունեան Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան  Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի երեք հայկական գիււղերէն շուրջ 150 ընտանիքներու՝ իրենց տուներէն հեռացման Ատրպէյճանի հրամանը, շա՜տ անհանգստացուցած է աշխարհասփիւռ...
Social profiles