Հաղորդագրութիւն.- «Փթիթ»-ի Կայքին Բարեփոխումը Եւ Փթթումը

Համաճարակին պարտադրած նոր ապրելակերպը եւ առցանց ուսուցումի կիրարկումը ապացուցեցին, որ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքին (ԳԿՀ-ՀԲ) որդեգրած ուղղութիւնը՝ արեւմտահայերէնի զարգացումը իրականացնել զանազան առցանց նորարար ծրագիրներով, տեղին եւ իրաւացի էր։ Կրթական...
Social profiles