ԳՐԱԿԱՆ ԳԱՆՁԵՐ․- ԻԲՐԵՒ  ՈՐԴԻ  ԵՒ  ՆԱԽԱՀԱՅՐ

Ծ․Խ․- Ստորեւ լոյս կ՛ընծայենք, Վեհանոյշ  Թեքեանի խօսքը Դանիէլ Վարուժանի մասին, կարդացուած 1984-ին Նիւ Եորքի մէջ, ի յիշատակ ձեռնարկի մը ընթացքին։  Կան քերթողներ, որոնք վարարուն թախիծով մը իրենց ծածկաղօթքը կը մրմնջեն,...
Social profiles