ԿՐԿԻՆ «ՍՓԻՒՌՔԻ  ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԸ. ՈՐՈՆՑՄՈՎ, ԻՆՉՊԷ՞Ս, ԻՆՉՈ՞Ւ»

Յ. Պալեան  Միշտ կու գայ պահ մը երբ պէտք է ընտրել հոգեզմայլ հայեցողութեան եւ արարումի միջեւ: Այս կը նշանակէ մարդ դառնալ : Ալպէր Քամիւ, ֆրասացի գրող, Ի. դար               14...
Social profiles