ԵՐԲ ԿԸ ՇՓՈԹԵՆՔ  ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԸ, ԱԶԳԱՅԻՆԸ ԵՒ ՑՈՒՑԱԿԱՆԸ  

Յ. Պալեան Ի՞նչ ըսել մարդոց կեանքին կրօններու բերած նպաստին մասին, երբ անոնք զիրենք կը բարձրացնեն իրենց պարզ կացութենէն հասնելու համար բացարձակին: Երբ զիրենք կը հեռացնեն ատելութենէ եւ եսասիրութիւններէ, եւ խմբեն...
Social profiles