ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՇՈՒԱՐՈՒՄԻ ԽՐՁԻԿԻ ԱՆՅՈՒՍՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱՍՏԱՆԸ «ՇԱՈՒ»-Ն Է

Յ. Պալեան             Հայաստանով եւ հայութեամբ առաւել կամ նուազ հետաքրքրուած ազգի անդամը, նոյնիսկ անոր բարեկամները, թերեւս նաեւ թշնամիները, շուարումի կը մատնուին, երբ կը փորձեն հասկնալ եւ բնորոշել Հայաստանի կացութիւնը եւ...
Social profiles