Ս Ե Ր Ո Մ Ն Ե Ր

  Վեհանոյշ  Թեքեան Ծ.Խ.- Սոյն գրութիւնը Վեհանոյշ  Թեքեանի «ճեղքուած Մանրանկար» հատորէն է, որ հարազատօրէն  կը պատկերացնէ այժմու իրավիճակը։ Հատորին մէջ լիբանանահայն էր տառապողը: Այժմ, միեւնոյն կացութիւնն է, որ կը կրկնուի...

Բժիշկ Եւ Քաղաքական Գործիչ Ալեքսանդր Խատիսեան

ՆՈՒՊԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ Ալեքսանդր Խատիսեան միայն ռուսական յեղափոխութենէն յետոյ, 1917-ին կը մտնէ Դաշնակցութեան շարքերը, բայց անկէ առաջ ալ գաղափարներով ու համակրանքով ալ Դաշնակցութեան հետ էր: Դեռ 1905-ին ան կը փափաքէր անդամագրուիլ...
Social profiles