Ատրպէյճանի Հրաւէրով Յիսուն Դի­ւա­նա­գէ­տներ Այ­ցե­լեցին ­Շու­շի

  Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած Արցախի տա­րածք­նե­րուն մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար բերդաքաղաք ­­Շու­շի, տե­ղի ու­նե­ցաւ Պաքուի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շուրջ յիսուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թիւ­նը: Ատր­պէյ­ճա­նի այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը մի­տում ու­նէր մի­ջազ­գա­յին...
Social profiles