Որո՞ւ Հաւատանք

  Գէորգ Պետիկեան bedig43@aol.com Տարիներէ ի վեր եւ յատկապէս այս օրերուն, ի տես մեր հայրենիքէն հասնող անթիւ «բանգէտներու» եւ իրենք զիրենք «քաղաքագէտ» կարծող եւ վերլուծողներու հրամցուցած տուեալներուն եւ բացայայտումներուն, մեզի,...

ՍՏՐԿԱՑԱԾ Հ1,  ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ Է ԵՒ «ԱԶԳԱԿՈՐԾԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՍ»-Ը

              Մայիսի վերջին կիրակի: Ժպիտ կար: Վերջ մեկուսացման: Եւ Մայրերու Օր: Էլպիս եւ Արմենակ սպիտակ վարդերով եկան:             Արմենակ ըսաւ, որ ճաշի հոգ չկայ: Իտալացիէն փիձձա ապսպրած է եւ...
Social profiles