ՀԱՅՐԵՆԻ ՅՈՒՇԵՐ(20) – (Իբրեւ վերջաբան)    

Արմենակ Եղիայեան   armenag@gmail.com Հայրենի յուշերուս այս վերջին դրուագը կ’ուզեմ յատկացնել Արամի յիշատակին, անոր  անձին ու ընտանիքին վերաբերող կարգ մը մանրամասնութիւններու, որոնք ընդհանրապէս կը վրիպին արդի հայու  գիտութենէն, թէկուզ  միշտ  ու...

Նորագիրներ Միացան Հ.Յ.Դ. Արցախի Ընտանիքին

28 մայիսին` Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հռչակման խորհրդանշական օրը կազմակերպուեցաւ երդման եւ խոստման արարողութիւն, որ կայացաւ սրբավայր դարձած` դաշնակցական Արտակ Իշխանեանի եւ անոր ընկերներուն նահատակութեան վայրին մէջ: Արարողութեան ընթացքին 7 նորագիրներ...

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սարդ­նե­րու Բո­ղո­քի Ցոյ­ց՝ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նատան առ­ջեւ

ԱԹԷՆՔ․- Չո­րեք­շաբ­թի, ­Մա­յի­ս 26-ի ե­րե­կո­յեան, Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նատան առ­ջեւ, բո­ղո­քի հա­ւաք մը կազ­մա­կեր­պե­ց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կանը, դա­տա­պար­տե­լու հա­մար Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ ­Հա­ւա­քի մաս­նա­կից ե­րի­տա­սարդ ըն­կեր­նե­րը պաս­տառ­ներ պատ­րաս­տած էին, ուր ար­ձա­նագ­րո­ւած էին...

ՈՒՐԿԷ՞ ԿՈՒ ԳԱՆՔ, Ո՞ՒՐ Կ’ԵՐԹԱՆՔ – Բ. ՀՐԱԲՈՒԽԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԷՆ ԵՏԴԱՐՁԻ ՈՒՂԻՆԵՐ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 29 Մայիս 2021 Նախորդ սիւնակին մէջ ընդհանուր ուրուագծումը կատարեցինք Հայաստանի այսօրուան վիճակին, որ կը կազմէ 20 Յունիսի ընտրութիւններու բեմին խորապատկերը: Աւելցնենք, որ ընտրութիւնները պէտք չէ դիտել իբրեւ այնպիսի...
Social profiles