ՄԱՅԻՍԵԱՆ ՄԻԱԿԱՄ ԵՒ ՄԻԱՀԱՄՈՒՌ ԾԱՌԱՑՈՒՄ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ - Պոսթըն Խմբագրական Այսօր, իւրայատուկ պայմաններու տակ կը նշենք Հայաստանի Ա․հանրապետութեան անկախութեան օրը։ Եւ բաղդատական մը կատարենք 103 տարի առաջուան իրադարձութիւններուն՝ թշնամիին կողմէն դիտուած, որքա՜ն յար եւ նման է...

ՆԱՐԵԿ

Նորայր Տատուրեան Հայ հեղինակի, յատկապէս բանաստեղծի համար մեծ վայելք է անձնանուններու գործածութեամբ նոր ածականներ հնարելու աշխատանքը։ Հայկական քնարերգութեան էջերու մէջ կը հանդիպինք ընտիր տողիկներու, որոնք «հայկաշունչ», «վարդանատրոփ», «մեսրոպաբոյր» կամ «նաղաշածին»...

Բժիշկ Համօ Օհանջանեան

ՆՈՒՊԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ Համօ Օհանջանեան եղած է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան հիմնադիրներու անմիջական յաջորդ սերունդի անդամներէն մէկը, անոնց գաղափարներով եւ աւանդութիւններով ներշնչուած, նոր սերունդները հիմնադիր սերունդի հետ միացնող՝ կուռ շղթայի ամուր օղակներէն...

Հ.Հ. Արտաքին Գործոց Նախարարի Պաշտօնակատար Արա Այվազեան Հրաժարականի Դիմում Ներկայացուց

ԵՐԵՒԱՆ.- Հ.Հ. Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Արա Այվազեանի խօսնակ Աննա Նաղդալեան տեղեկացուց, թէ պաշտօնակատար Արա Այվազեան հրաժարականի դիմում ներկայացուցած է։

Անկախութեան Տարեդարձները Տօն Էին, Երբ Պատանի Եւ Երիտասարդ Էինք

Յ. ՊԱԼԵԱՆ Անձայն եւ անշշուկ, քանի մը օրէն օրացոյցը պիտի յիշեցնէ, որ ՄԱՅԻՍ 28 է, իսկ տարեթիւը` 2021: Ինչպէս ըսուած եւ գրուած է օրին, որ պայքարած սերունդներու նուաճումը, Հայաստանի առաջին...

ՍԼԱՔՆԵՐ․- ՕՐՈՒԷԼՆ ՈՒ ԱՅԼ ԲԱՆԵՐ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 27 Մայիս  2021 Աթէնքէն Վիլնիուս թռիչք կատարող ճամբորդատար օդանաւ մը Կիրակի, 23 Մայիսին, Պիելոռուսիոյ իշխանութիւններուն մեքենայութեան հետեւանքով ստիպողական էջք կատարեց Մինսքի օդակայանը: Ոստիկանութիւնը ձերբակալեց ճամբորդներէն մէկը, որ նախագահ...

103-րդ Մայիս 28. Կասեցնե՛նք Հակասարդարապատը

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Բառերու ետին չպահուըտինք, ո՛չ ալ տարուինք մեզ ու աշխարհը փոթորկող ալիքներու մոլորեցնող ազդեցութիւններով ու անոնց առթած հռետորաբանութիւններով, այլ իրականութիւնները կոչենք իրենց իսկական անուններով, որքան ալ որ դառն ու...

Անկախութեան Եւ Ինքնուրոյնութեան Հպարտութիւնը…

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ Քուէյթ, 24 Մայիս 2021 «Գրականութիւնը անկախութիւն է, եւ անկախութիւններէն ամէնէն մեծը, ամէնէն թանկագինը»: ԳԵՂԱՄ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ Շատ հետաքրքրական է, երբ բառարան կը գործածես, բացատրական թէ հոմանշային, որպէսզի բառերուն...
Social profiles