ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆ՝ ԷՋԸ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԷՄ

 

            Արմենակ տարուած է ազգի պարտութեան, այլասերման եւ աւանդութիւններու կորստեան խնդիրներով: Եթէ յաղթանակի լուրեր չհասնին, պետութիւն եւ ժողովուրդ  չվերագտնեն հարազատը եւ դարերու աւանդութիւնները, հոգեբուժարան պիտի երթայ:

            Զատկուան յաջորդած երեքշաբթին Էլպիսին հետ եկաւ: Թագաժահրի պարտադրած տունէն հեռանալու սահմանը 30 ք.մ. է, ինք հաշուած է որ իրարմէ այդքան հեռու ենք, «թռչունի ճամբով», առանց ճամբու զիկզակները հաշուելու:

            Հազիւ նստած, ինչպէս կ’ըսեն, Արմենակ պայթեցաւ:

            – Զատկուան յաջորդ օրը, երկուշաբթին, մեր հինգ տաղաւարներէն մէկուն յաջորդ օրն է, կը յիշենք մեր մեռելները, գերեզմանատուն կ’երթանք, խունկ կը ծխենք, կ’օրհնուին շիրիմները: Հայաստան, բոլոր բարեկարգումները աւարտածի պէս, մեռելոցի օրը դասած են որպէս աշխատանքային օր, դպրոցները բաց եղած են: Վերջ տալով կրօնական յետամնացութեան մը: Ո՛չ օսմանցին, ո՛չ ալ սովետը այդ չէին ըրած:

            – Արմենա՛կ, մի՛ քննադատեր: Մէկ օր աւելի աշխատանք ամբողջ երկրին մէջ օգտակար կ’ըլլայ  երկրի տնտեսութեան:

            – Զիս ձե՞ռք կ’առնես: Թող նուազ ճամբորդեն իրենց երազած Լաս Վեկասը տեսնելու համար: Լսեցի՞ր, Ապրիլ 24ը ցեղասպանութիւն յիշելու եւ սուգի օր պիտի չըլլայ, այլ հպարտ քաղաքացիի օր, միայն թէ հող կորսնցուցած, հազարաւոր զոհեր ունեցած եւ հաշմանդամներու բեռան տակ կքած քաղաքացին ո՞ր ալքիմիկոսի հրաշք դեղահատը կլլելով հպարտ պիտի ըլլայ:

            – Արմենա՛կ, մեծերը կը նային հեռուն, ապագային: Այդպէս չըրա՞ւ աւերուած եւ միլիոնաւոր զոհեր ունեցած Գերմանիան՝ հզօրանալու համար:

            – Մակա՛ր, ֆրանսացին կ’ըսէ՝ սատանային փաստաբանը մի՛ ըլլար: Եթէ երէկ մարդիկ աշխատանքի չերթային, դպրոցները փակ ըլլային, հազարաւոր զոհուած երիտասարդներուն շիրիմներուն ծաղիկ պիտի տանէին, յուզուէին, թերեւս ալ՝ պոռթկային: Աշխատանքային օրը չի խանգարեր իշխանութիւնները: Ապրիլ 24-ին նոր պարտուածի հպարտութիւնը պիտի տօնուի, անցեա՞լը՝ զրոյական: Կ’ըսեն, դրացիներուն հետ լաւ ապրիլ եւ էջը դարձնել:

            – Յոռետես ես, Արմենակ:

            – Գործնապաշտ ըլլանք, էջերը կիսով չդարձնենք: Նոր պատմութիւն սկսինք: Մատենադարանը իր հարստութեամբ ծախենք, համալսարաններու շէնքերուն պէս, մեծ հարստութիւն ձեռք կը բերուի, ներդրում կ’ըլլայ, երկիրը կը վերականգնի: Յառաջդիմենք, Մեսրոպի այբուբենն ալ ամերիկեան թանգարան մը ղրկենք, մշակոյթ չունեցողի պէս լատինական տառերը որդեգրենք,: Տիլաչար Յակոբ Մարթայեանի թուրք սան մը կ’իրականացնէ այդ ռեֆորմը: Քայլ պահենք, յառաջդիմենք: Հազար ափսո՜ս…

            Արմենակ յուզուած էր: Կացութիւնը փրկեցին Էլպիսն ու Մակարուհին, հիւթ եւ զատկական քաթա բերին: Լոս կամ Վեկաս չէինք կրնար երթալ:

 

Մակար ի Գաղիա, 8 Ապրիլ 2021

           

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*