Մօտ Օրէն «Զրոյց – Մրոյց»-ին Տարեդարձը


Թալին Լաչինեան

«Զրոյց – Մրոյց»-ը Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան արեւելեան Ա․Մ․Ն․-ի շաբաթական դրութեամբ կատարուող յայտագիրն է, որուն նպատակն է, պարզ եւ յստակ՝ անդամներուն ընծայել առիթն ու միջավայրը, ուր կրնան իրենց տարեկիցներուն հետ հայերէն լեզուով խօսիլ, մտածել եւ անշուշտ ապրիլ։ Յաջորդող սիւնակը յայտագրին մասնակիցներէն մէկուն՝ Թալին Լաչինեանի վերլուծումն է այս ամսուայ հանդիպումներուն մասին․-

Թէեւ Պոսթընի գաղութի հայ երիտասարդներու մեծամասնութիւնը առիթը ունեցած են հայկական դպրոց յաճախելու, իմ պարագայիս տարբեր է եւ այդ պատճառով ինքզինքս՝ այս իմաստով փոքրամասնութեան մէջ գտայ։ Այս պատճառով, իմ հայերէնս բաւական տկար է եւ յաւելեալ փորձ-խօսակցութեան կարիքը կը զգամ։ Մանաւանդ գրել կարդալս, որ կրնամ հանգստօրէն, առանց քաշուելու, ըսել թէ նախակրթարանի մակարդակի են։ Բարեբախտաբար, քանի մը երտասարդականներ ստեղծեցին շաբաթական ժողով մը, որ կը միացնէ մեր երիտասարդականի անդամները, նոյնիսկ աշխարհի չորս կողմերէն, մանաւանդ որ այս օրերուն տունէն կը գործենք եւ կ՛ուսանինք։
Մարտ ամիսը եղաւ «Զրոյց – Մրոյց»-ի տասներորդ ամիսը եւ ան հարուստ էր շատ հաճելի նիւթերով։ Ամէն շաբաթ ժողովը կը սկսինք ծանօթացումով, երբ կը ներկայացնենք մեր անունը, մասնաճիւղը, եւ այդ շաբթուայ հարցումին պատասխանը։ Այս ամիս հետաքրքրական էին հետեւեալ հարցումներուն զանազան պատասխանները ՝ «Ո՞վ է սիրած հայկական երգիչդ, երգչախումբդ կամ երաժիշտդ՝ մէկ հատ նոր, մէկ հատ հին» եւ «Պատմէ բան մը քու մասիդ, ըլլայ ճիշդ, ըլլայ սուտ, եւ նախորդ անձին ըսածը որոշէ եթէ ճիշդ է կամ սուտ»։ Նաեւ, այս ամիս աւելցուցինք մեր Բառապաշարի ցանկին նոր բառեր որոնց հայերէն տարբերակը չկայ։ Օրինակ, գործափորձութիւն (internship), պանիր-հաց (to-go), եւ տանասուն (pet): Բառ ստեղծելէն վերջ, կը հասնինք նախասիրած բաժնիս՝ հայերէնով խաղեր։ Այս ամիս շատ սիրեցի «Ծուռ գրենք շիտակ, գծենք» եւ «Երգերուն բառերը չմոռնաս, հա՜» խաղերը։ Ապա ունեցանք խոր զրոյցներ, որոցմէ ես ամենահետաքրքրականը գտայ հետեւեալները․- Հ․Յ․Դ․-ին դերը՝ Հայրենիքի Փրկութեան շարժման մէջ, մշակութային, խոհանոցային եւ ճաշի նիւթեր, հայկական դպրոցին կարեւորութիւնը սփիւռքին մէջ, հայրենադառձութիւն եւ ներկայ հայկական երաժշտութեան վիճակը ու նուագարաններու գործածութիւնը։
«Զրոյց – Մրոյց»-ի ժողովներուն մասնակցիլը ինծի կ՚արտօնէ, որ մտածեմ հայ լեզուի մասին եւ անոր միացնող զօրաւոր ուժը, մանաւանդ որ մեր սփիւռքեան իրականութեան մէջ, շրջապատուած ենք ամերիկեան մշակոյթով։ Ինծի շատ ուրախութիւն կու տայ, որ մօտէն նկատեմ մեր անդամներուն իւրաքանչիւր աւանդութիւնները, յատուկ կարծիքները, բառապաշարները, հայոց պատմութեան գիտելիքները, կատակները եւ այդ բոլորին ստաղծած ընկերական մթնոլորտը։ Մեր մշակոյթը պզտիկ է բայց «Զրոյց – Մրոյց»-ի նման փորձառութիւններ ինծի կը համոզեն, որ մենք հայերս պիտի յաղթահարենք մեր բոլոր դժուարութիւնները։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*