Մեծ Հօրս Ժամացոյցը 

Ռաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ, Գանատա Արծաթագոյն պատեանով եւ շղթայով, գլխալար գրպանի ժամացոյց մ'էր, որ միշտ, շապիկի ձախ կուրծքի գրպանին կը կրէր մեծ հայրս։ Ծալապատիկ կը նստէր, մեր հասակին` ազնիւ, խոնարհ, իմաստուն։...
Social profiles