Գրական

Մեծ Հօրս Ժամացոյցը 

Ռաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ, Գանատա Արծաթագոյն պատեանով եւ շղթայով, գլխալար գրպանի ժամացոյց մ’էր, որ միշտ, շապիկի ձախ կուրծքի գրպանին կը կրէր մեծ հայրս։ Ծալապատիկ կը նստէր, մեր հասակին` ազնիւ, խոնարհ, իմաստուն։ Մենք մեր խաղերով իր կողքին, […]