ԿԵՐՏԵԼ ՎԱՂՈՒԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ ԵՒ ՊԱՅՔԱՐԻԼ ՄԵՐ ԲՈԼՈՐ ՆԱՀԱՆՋՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ

Յ. Պալեան             Կը մտածե՞նք, առանց ինքնարդարացման խաբէութեան, թէ ինչո՞ւ պարտուեցանք, դեռ ինչո՞ւ կրնանք պարտուիլ, եւ թերեւս օր մըն ալ կնքել մեր պատմութեան բեմէն անհետացումը:             Այս երրեակ հարցին մեզի...
Social profiles