10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁԷՆ ԵՏՔ․- Բ. ԱՐՑԱԽԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՑԱՒՈՏ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 18-22 Նոյեմբեր 2020 27 Սեպտեմբերին պայթած   պարերազմին շուրջ ծնունդ առած հարցականները կարելի է բաժնել երկու գլխաւոր ճիւղի, առանց ըսելու, որ անոնք իրարմէ անջատ են. Հայաստանի ու Արցախի վերաբերող...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐՕՐԵԱՅ ՋՐԱՊՏՈՅՏԻՆ ՄԷՋ

Կարօ Արմենեան Նոյեմբեր 22, 2020 Բոլոր երևոյթները ցոյց կու տան, որ կը գտնուինք մեծ ջրբաժանի մը առջև, որ յղի է անգուշակելի հետևանքներով։ Տեղի կ՚ունենայ ուժերու աննախընթաց վերադասաւորում տարածաշրջանին մէջ խախտելով...
Social profiles