ՅԱՂԹԵՐԳ ԱՐՑԱԽԵԱՆ

 

ԳՐԻՇ ԴԱՒԹԵԱՆ

Մեր լեռների պէս հաստատուն ենք մենք,

Հայոց աշխարհի Արցախը արդար,

Որ պայքարել ենք, որ պայքարում ենք

Մայր Հայաստանին մերուելու համար:

 

Առանի Սիսակ զարմի ժառանգը,

Մեսրոպեան լոյսով թրծուել ենք մենք հայ,

Հնչեցնում ենք սուրբ միութեան զանգը

Արցախից սփիւռք, Հայաստան աշխարհ…

 

Ու բերում ենք բիւր դարերի ոգին

Հայկեան աւանդով յաղթած հայութեան,

Որպէս եռագոյն լուսոյ սրբագին

Արարատն ի վեր պարզել յաւիտեան…

 

Թող եղբայրութիւն համօրէն տիրի

Յանուն միութեան յանուր հայութեան,

Մայր Հայաստանը զօրանայ, լինի

Հայ սերունդներին սնող սուրբ օրրան:

 

Ու եղբայրութիւն թող նաեւ լինի

Յանուր մարդկութեան համակեցութեան,

Որ էլ Թուրանը վերստին չելնի

Նոր դժոխք սարքի ցեղասպանութեան:

 

Մենք մեր լեռներն ենք անառիկ ու վեհ,

Հերոս Արցախը հայոց աշխարհի,

Մեր սրտում թէժ է որպէս սուրբ հրդեհ

Հայութեան սէրը ամբողջ աշխարհի…

 

Որ դարերի հետ անհանգ պահել ենք,

Մեր խորունկ սրտում արցախեան արար,

Արիւն ենք թափել, արիւն ենք թափում,

Արիւն կը թափենք

Մայր Հայաստանին մերուելու համար…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*