Փոքրիկ Հայաստան (4)      

Արմենակ Եղիայեան armenag@gmail.com           Վահան Փափազեան:  Իր մէջ Հայաստանէն պատառիկ մը կրէր նաեւ Վահան Փափազեանը՝ «Կոմս» վերանուանեալ, որ թէեւ ծնած էր  արեւմտահայ ընտանիքի մէջ՝ ի Թաւրիզ, սակայն կեանքի առաջին տասնամեակները...

130-ԱՄԵԱԿԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԽՕՍԵԼՈՎ ԱՆՑԵԱԼԻ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԻ ՀԵՏ, ԼՍՈՒԻԼ ԵՒ ԼՍԵԼ

Յ. Պալեան             Հ.Յ.Դաշնակցութեան 130-ամեակը մտածելու, դատելու եւ գնահատելու առիթ պէտք է ըլլայ մեր ժողովուրդի պատմութեան մէջ երեւցած, գործած եւ դեռ գործող կուսակցութեան մասին, ոչ միայն իր անդամներուն կողմէ, այլ...
Social profiles