ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ.- ԲԱԳԻՆ 2020 Թիւ 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Սահմանուած ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ …………………………………………………….5

10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻՆ

Բանաստեղծութեամբ փնտռել

արեւմտահայերէնի գործածութիւնը ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ…………………….8

Անվեհեր եւ կարեվէր ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ……………………………………………….19

Բերիաշէնի երկրորդ պատերազմը ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆ…………………………..27

Բանաստեղծութիւն ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ……………………………………………….38

Տոկալի՞ք է որ տոկաս ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆ……………………………………………………….43

Սեպտեմբեր ԱՆՆԱ ԴԱՒԹԵԱՆ………………………………………………………………………….46

Եղանակներ ԾԱՒԻ ՊԻԼԱԼԵԱՆ…………………………………………………………………………50

Լեւոն Զաւէն Սիւրմէլեանի նամակները

Նիկողոս Սարաֆեանին ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ…………………………………………………..55

Ընկերութիւն, սէր եւ գրելու մղումը Քրիստիան Բատիկեանի

Մետաղէ երազներ վէպին մէջ ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆ………………………………………………70

Գուրգէն Վարդանեանի Մշակոյթը Հայաստանի Առաջին

Հանրապետութիւնում )1918-1920( ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ……………….81

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՎԱԶԳԷՆ ԲՐՈՒՏԵԱՆԻ ՀԵՏ

«Մենք վերապրողից անդին ենք,

Վերաստեղծողն ենք» ԱՆՈՒՇ ՔՈՉԱՐԵԱՆ………………………………..…..….91

 Բագինի այս թիւը ընթերցել այստեղ: 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*