ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ.- ԲԱԳԻՆ 2020 Թիւ 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ Սահմանուած ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ .............................................................5 10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻՆ Բանաստեղծութեամբ փնտռել արեւմտահայերէնի գործածութիւնը ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ.........................8 Անվեհեր եւ կարեվէր ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ.......................................................19 Բերիաշէնի երկրորդ պատերազմը ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆ................................27 Բանաստեղծութիւն ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ.......................................................38...

Փոքրիկ Հայաստան  (3)

Արմենակ Եղիայեան armenag@gmail.com             Դրաստամատ Կանայեան: Ճեմարանը փոքրիկ Հայաստան  դարձնողներու շարքին իր ուրոյն տեղը ունէր  Դրաստամատ Կանայեանը՝ զօր. Դրոն, որ այն օրերուն կայտառ ծերունի մըն էր, իր կարգին 70-նոց մը՝...
Social profiles