Փրովիտենս․- Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ Կազմակերպութեամբ՝ Արեւմտահայերէնի Առցանց Խօսակցութեան Դասընթացք  

Յիսունէ աւելի մասնակիցներով ՝ Փրովիտենսի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին, մեկնարկեց արեւմտահայերենի խօսակցութեան առցանց դասընթացքը: Անդրանիկ դասընթացքը տեղի ունեցաւ Սեպտեմբեր 2-ին՝ Կարօ Թաշեանի ցուցմունքով: Մասնակիցներուն ներկայացուեցաւ դասընթացքի յայտագիրը, որ կ՛ընդգրկէ նախադասութիւն կազմել, բառապաշար եւ ամենօրեայ խօսակցակութիւն։

Մասնակցողները մեծ հետաքրքրութեամբ հետեւեցան դասընթացքին։ Մասնակցողները ունին տարբեր մակարդակ, նոյնիսկ կան ներկաներ, որոնք հայ չեն, բայց ցանկութիւն ունին սորվելու հայրենի լեզուն: Դասընթացքը կը կատարուի ամէն Չորեքշաբթի երեկոյեան յաջորդող 9 շաբաթներու ընթացքին։

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*