ԽՌԿԱԼ ԵՒ ԽՌԿՈՑ ․- SNORE-SNORING

   Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան «Բժիշկին խօսքը Ե.», Մոնրէալ, 2020   Խռկոցը (snoring) քունի մէջ քթային կամ բերանային շնչառութեան ընթացքին արտադրուած անբնական ձայնն է: Այս խռկոցին արտադրութեան գործողու-թիւնը կը կոչուի խռկալ...

Անգարայի Հայկական Գերեզմանոցը Աւերուած

ԱՆԳԱՐԱ («Էրմենիհապէր»)․- Աւելի քան տաս օրէ ի վեր կը նշուի, թէ Թուրքիոյ Մայրաքաղաքի Սինճան շրջանի Եէնիքենթ թաղամասի «Զիր հովիտ» կոչուող վայրին մէջ գտնուող նախկին հայաբնակ յայտնի Սթանոզ գիւղի գերեզմանատունը, անգամ...

ՆԱԽ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵԼ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Ա.Ա. Ազգային կրթութեան սահմանները, բնոյթը, բովանդակութիւնն ու զէնքերը ճշդելէ առաջ, կարեւորագոյն խնդիրը կը վերաբերի համոզման մը, որ աւելի ազգային ռազմավարութեան դիտաւորութիւններու ծիրին մէջ պէտք է տեղաւորել։Ազգային կրթութեան կիրարկմամբ՝ ինչպիսի սերունդ...

Փրովիտենս․- Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ Կազմակերպութեամբ՝ Արեւմտահայերէնի Առցանց Խօսակցութեան Դասընթացք  

Յիսունէ աւելի մասնակիցներով ՝ Փրովիտենսի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին, մեկնարկեց արեւմտահայերենի խօսակցութեան առցանց դասընթացքը: Անդրանիկ դասընթացքը տեղի ունեցաւ Սեպտեմբեր 2-ին՝ Կարօ Թաշեանի ցուցմունքով: Մասնակիցներուն ներկայացուեցաւ դասընթացքի յայտագիրը, որ կ՛ընդգրկէ նախադասութիւն կազմել, բառապաշար...
Social profiles