ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկին Շահէ եւ Մօմօ Տօնապետեան եւ զաւակները՝
Սուսամ եւ Սոֆիա
Տիկին Արփի Վարդանեան եւ զաւակները՝  Միրէյ եւ Դանիա
Տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Սօսի Տօնապետեան եւ զաւակները՝
Սեւակ եւ Նաթալի
Տէր եւ տիկին Զօհրապ եւ Նազիկ Տօնապետեան եւ զաւակները՝
Ռաֆֆի եւ Արա
Տիկին Սեդա Տօնապետեան
Տիկին Անի Տօնապետեան
Տիկին Համեստ Տօնիկեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Թամար Գուզուեան
Տէր եւ տիկին Ճորճ եւ Ալին Թոսունեան
Տէր եւ տիկին Տօնիկ Տօնապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ Տօնապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Արմէն Սարգիսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յակոբ Ասէյեան եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Ճորճիկ Ասէյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Մկրտիչ Տօնիկեան  եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ճորճիկ Տօնիկեան եւ զաւակունք
Տիկին Անի Տօնիկեան  եւ զաւակունք

Տէր եւ տիկին Համօ Տօնիկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Մկօ Տօնիկեան եւ զաւակունք
Օրիորդ Զեփիւռ Տօնիկեան
Տիկին Անիթա Տրէժեան
եւ համայն Տօնապետեան, Մելիքեան, Տօնիկեան, Վարդանեան, Սոմարլանտ, Աստուածատուրեան, Թոքմաքճեան, Դաւիթեան, Գուզուեան եւ Թոսունեան ընտանիքներ
կը գուժեն մահը իրենց մօր, մեծ մօր, աներմօր, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ, հօրեղբօր տիկնոջ եւ հարազատին՝ ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՏՕՆԱՊԵՏԵԱՆի
ծնեալ Հալէպ Մայիս 5, 1926-ին, որ պատահեցաւ Շաբաթ Օգոստոս 1, 2020-ին
Տան կարգը տեղի ունեցաւ Օգոստոս 6, 2020, առաւօտեան ժամը 9։30-ին, թաղման արարողութիւնը ժամը 10։30-ին Սուրբ Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Չէլմսֆըրտ, Մասաչուսէց։
Փոխան ծաղկեպսակի կը խնդրուի սրտաբուխ նուիրատուութիւններ կատարել Հ.Օ.Մ.-ի միջոցաւ Լիբանանահայ գաղութին․- https://arseastusa.org/donate/
Լոյս հանգուցեալի յիշատակին եւ անթարամ հոգիին։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*