Եռաբլուրը Վկայարան Եւ Սրբավայր` Վեհ Գաղափարներով Տոգորուած Հայաստանի Տաւուշի Մարզին Մէջ Ինկած Մեր Նահատակներուն

ԿԱՐՕ ԱՂԱԶԱՐԵԱՆ «Զոհի՛ նման չընկան նրանք: Ընկան նրանք իբրեւ մարտի՛կ, Որ փուլ չգայ էլ ապարանք, Խաղաղ մնայ ամէն երդիք…»: ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ Համաշխարհային առումով քանի մը ամիսներէ ի վեր տարբեր անցուդարձերէ...

55 Տարիներ՝ Անմոռանալի Յիշատակներ

[caption id="attachment_43647" align="aligncenter" width="919"] Գարմէն Տէր Կարապետեան իր կողքին ունենալով Սիմոն Վրացեանը՝ մանկապարտէզի վկայականաց բաշխման ընթացքին[/caption] ՎԱՐԱՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏԵԱՆ Լոս Անճելըս (Ներկայացուած՝ Սեպտեմբեր 27, 2008-ին, Նորթրիճի մէջ, յատուկ ձեռնարկի մը առթիւ)...

ՍՊԱՍՄԱՆ ՍԵՆԵԱԿԻ ՁԱՆՁՐՈՅԹԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԿԱՊՒՆ

Յ. Պալեան             Անկեղծ պէտք է ըլլալ. Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւնները սպասման սենեակի մէջ նստած հիւանդի կամ սէյլզմէնի ձանձրոյթ կ’ապրին: Այս կացութեան պատասխանատուն միշտ զգացական հայրենասիրութեամբ ապրած խայտաբղէտ եւ մաշող սփիւռք(ներ)ը չէ,...
Social profiles