Ժանն Բարսեղեան` Սթրազպուրկի Քաղաքապետ 

ՓԱՐԻԶ.- Ֆրանսահայ Ժանն Բարսեղեան ընտրուեցաւ  Սթրազպուրկի (Ալզաս) քաղաքապետ։ Ձայներու 42,5 առ հարիւրը ստանալով,  Ֆրանսայի Կանաչներու թեկնածուն՝ Բարսեղեան (40 տարեկան) գրաւեց առաջին դիրքը: Ժանն Բարսեղեան 1918-ի, Հայաստանի առաջին հանրապետութեան օրով,  խորհրդարանի...

 Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ (6)     

Արմենակ Եղիայեան  armenag@gmail.com Հայրենադարձը բաւական բան փոխեց մեր կեանքին մէջ: Առաջին կարաւանով, ինչպէս ըսի, մեկնեցաւ  մօրաքոյրս իր երկու զաւակներով, երկրորդով մեկնեցաւ հօրաքոյրս ալ իր չորս զաւակներով,– իսկ հօրս բոլոր ճիգերը,...

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՓՈԽ-ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՇՏՕՆԻՆ ԱՆՅԱՐԻՐ ԽՕՍՔ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ

Յ.Պալեան Հին ազգերը, մեծաւ մասամբ, կ’ապրէին կառավարութիւն-ներու մէջ, որոնք առաքինութիւնը ունէին որպէս սկըզ-բունք, եւ երբ ան տիրական էր, հոն կը կատարէին բաներ, զորս այսօր բնաւ չենք տեսներ, եւ որոնք կը...
Social profiles