ՍՓԻՒՌՔ(ՆԵՐ)Ի ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԽՆԴԻՐԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ԱԶԱՏԱԳՐԵԼ ՍԻՐՈՂԱԿԱՆԷ ԵՒ ՄԱՍՆԱԿԻԷ

Յ. Պալեան              Սփիւռք(ներ)ը հայերէն կը սորվի՞ն, կը խօսի՞ն, կը գրե՞ն, ո՞ր տոկոսով, ո՞ր մակարդակով: Բարձրաձայն չենք ըսեր, որ սփիւռք(ներ)ի հայերէնի ուսուցումը ենթակայական ազդակներու եւ նախասիրութիւններու կը հպատակի, կը մնայ...
Social profiles