ԻՄԱՍՏԻ ՈՐՈՆՈՒՄ


ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ

 

ԿԵԱՆՔԻ ՓՈՐՁ

Ամլանալ

խողխողիլ

լեխոտիլ

չքանալու դատապարտուիլ

յանկարծ՝ խայծ մը ստանալ

ոգեւորիլ

փթթիլ
ծլիլ

բացուիլ
կրկին իյնալու

թառամելու

ամլանալու

անէանալու

 

 

ԿԻՍԱԼՈՒՍԻՆ

Այդպէս ալ չկրցաւ

լիանալ ու

դառնալ ամբողջական

ոչինչ մնայուն է

ամէն անգամ որ փորձէ ըլլալ լիալուսին

յաջորդ օրն իսկ

ինքզինք կը գտնէ

նոր սկիզբի, նոր փորձութիւններու,

նոր սլացքի դիմաց։

Ու առանց վարանելու,

լարուած մեքենայի պէս

ձգտումին կ՚անսայ՝ կրկին

Լիալուսուելու։

 

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ

հեռավար ուսուցում

հեռավար աշխատանք
հեռավար հանդիպում

հեռավար վէճ

հեռավար հաշտութիւն

հեռավար սիրահարութիւն

հեռավար համբոյր

(մանաւանդ այս օրերուն)

հեռավար աշխուժութիւն

հեռավար անհասկացողութիւն

հեռավար սրտնեղութիւն

մօտդ, հոս, ձեռքիդ տակը՝
ընդամէնը կոճակ։

 

 

ԽԽՈՒՆՋ

Խխուջը մտած կը գտնես իր պատեանին մէջ,

կ՚առնես ափիդ մէջ, միւս ձեռքով ալ ծաղիկի թերթիկ մը

ու կը տարուբերես զայն անոր լպրծուն մարմինին վրայ

շարժիլ կը սկսի, կը խտղտայ, հաճոյք կ՚առնէ

կը դադրեցնես, որովհետեւ գիտես որ երես առած քու

գգուանքէդ հիմա ուր որ է դուրս պիտի ելլէ,

այդպէս ալ կ՚ըլլայ,

հազիւ աչքերը տնկած չորս դին նայիլ կը փորձէ

այս անգամ ալ մատովդ կը սկսիս դպչիլ իր մարմինին,
հաճոյքը հիմա դուն կ՚առնես,

իսկ ինք վախի կծկումով մը կրկին կը վերադառնայ պատեան

առանց հասկնալու խտղտումին

եւ դպչելու արարքիդ հականիշ իմաստները։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*