ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ է. ԹԱՓԱՌՈՂ  ՄԻՏՔԵՐ՝ ԱՐՈՒԵՍՏԻ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան  Մշակոյթը նախ եւ առաջ ոճի նոյնութիւն մըն է, որ կը յայտնուի ազգի մը բոլոր գործունէութիւններուն մէջ: Ֆրէտէրիք Նիցչէ               Այս կիրակի առաւօտ, Հրեշտակներու քաղաքէն ել-նամակով ստացայ երկտող...

Վտանգուած Անկախութիւնը

Սեդօ Պոյաճեան «Դրօշակ», թիւ 5 Մայիս 28-ի անկախութեան առիթով պէտք է կրկին մտաբերել Հայաստանի Հանրապետութեան լուսաւորութեան նախարար Նիկոլ Աղբալեանի մարգարէացումը, երբ Հայաստանը տակաւին կը մնար գերեվարուած բանտարկեալը պոլշեւիկեան բռնատիրութեան. «Անկախութեան...
Social profiles