Ժան-Փիեռին Հարցուցէ՛ք…

Գէորգ Պետիկեան Վերնագիրը այսպէս ընտրեցի, որովհետեւ ունի իր նախապատմութիւնը: Այսպէս, կը պատմուի, թէ Համաշխարհային Բ. պատերազմի օրերուն, ֆրանսացի զօրավար մը իր մեքենավար՝ Ժան-Փիեռի ընկերակցութեամբ, ռազմական ստուգումներ կատարելու համար, ամէն օր...

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

  ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Ընթրիքը պատրաստ, սեղանը լի ձուկով, գինիով ու հացով, իրենց Ուսուցիչին շուրջը խմբուած են տասներկուքը, կը ճաշակեն հրամցուածը եւ կը զրուցեն անցուդարձերու, եղածներու, ըլլալիքներու մասին ու յանկարծ Ուսուցիչին...
Social profiles