ՀԵՌԱՀԱՍ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ.- ԵԹԷ ՀԱՍՆԻ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՐԱՆՋԱՏՄԱՆ ՊԱՀԸ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 29 Փետրուար 2020 Հայ քաղաքական միտքն ալ իրաւունք ունի տարուելու եւ մտահոգուելու այն զարգացումներով, որոնք ի յայտ կը բերեն սուլթանական Թուրքիոյ վերականգնումի ձգտումներն ու անոր նախանշանը տուող մանր-մունր...

Ֆլորիտայի Հ․Օ․Մ․-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղին Ձեռնարկը

ՆԱՐԴՈՒՀԻ ՂԸՐՏԵԱՆ Փետրուար 14-ին, Ֆլորիտայի Ռոյըլ Ֆիեսթա (Տիրֆիլտ) պանդոկին մէջ «Սօսէ» մասնաճիւղը կազմակերպած էր Հ․Օ․Մ․-ի հիմնադրութեան 110-ամեակին նուիրուած պարահանդէսը։ Ներկայ էին 220-է աւելի անդամներ իրենց հարազատներով եւ Հ․Օ․Մ․-ը քաջալերող եւ...
Social profiles