Հայաստան Նախագահեց Մ․Ա․Կ․-ի Կանանց Կարգավիճակի Յանձնաժողովը

ՆԻՒ ԵՈՐՔ․- Մարտ 9-ին, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան կեդրոնատեղիին մէջ, Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարեանի նախագահութեամբ՝ տեղի ունեցաւ Կանանց կարգավիճակի հարցերու յանձնաժողովին 64-րդ նստաշրջանի բացման նիստը, որ նուիրուած էր Կանանց հարցերու 4-րդ համաշխարհային համաժողովի՝ Պէյճինկի հռչակագիրին եւ Գործողութիւններու հարթակի ընդունման 25-ամեայ յոբելինականին։

Իր ողջոյնի ուղերձին մէջ Մհեր Մարգարեան կարեւոր նկատեց անդամ պետութիւններուն կողմէ սեռերու միջեւ հաւասարութեան հասնելու, բոլոր կիներուն եւ աղջիկներուն յառաջխաղացքը ու անոնց իրաւունքներուն լիիրաւ օգտագործման ընդհանուր նպատակին հասնելու իրենց քաղաքական կամքին եւ յստակ յանձնառութեան հաստատումը։ Դեսպան Մարգարեան ընդգծեց հանրային կեանքին մէջ կիներու առանցքային դերը։

Ժողովը որդեգրեց Քաղաքական հռչակագիր մը, որուն մէջ շեշտը դրուեցաւ կանանց եւ աղջիկներու բոլոր իրաւունքներուն եւ հիմնարար ազատութիւններուն ամբողջական եւ հաւասար յարգման, հասարակական կեանքի զանազան ոլորտներու մէջ կանանց մասնակցութեան, անոնց նկատմամբ բռնութեան բոլոր ձեւերուն դէմ պայքարի, արդարադատութեան մատչելիութեան ապահովման կարեւորութեան եւ շարք մը այլ առանցքային ոլորտներու մէջ արդիւնաւէտ գործողութիւններու անհրաժեշտութեան վրայ։

Հռչակագիրին մէջ վերահաստատուեցաւ կանանց եւ աղջիկներու յառաջխաղացման կարեւորութիւնը Մ․Ա․Կ․-ի Կայուն զարգացման նպատակներու իրականացման համար:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*