Անգլիոյ Օքսֆորտ  Համալսարան – Դասախօսութիւն՝  «Քրիստոնեայ Ներկայութիւնը Արաբական Ծոցի Տարածաշրջանի մէջ»

Փետրուար 25-ին, Անգլիոյ Օքսֆորտ համալսարանի Արեւելեան Ուսումնասիրութեան բաժանմունքի կազմակերպութեամբ՝« Արեւելեան Քրիստոնէութիւնը» նիւթի ուսումնասիրութեան նուիրուած դասախօսական-հաւաքներու ծիրէն ներս, տեղի ունեցաւ «Քրիստոնեայ Ներկայութիւնը Արաբական Ծոցի Տարածաշրջանին մէջ» դասախօսութիւնը։ Դասախօսն էր Արաբական Ծոցի երկիրներու Աստուածաշունչի Ընկերութեան ՝ ընդհանուր քարտուղար՝ դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան։

Օքսֆորտ համալսարանի Արեւելեան Ուսումնասիրութեան բաժանմունքի պատասխանատու դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան ներկայացուց  օրուան դասախօսը, որ մօտաւորապէս մէկ ժամ տեւողութեամբ ներկայացուց նախ Արաբական Ծոցի պատմաքաղաքական ու ըներային-տնտեսական տուեալները՝ եւ ապա քրիստոնեայ եկեղեցիի ու համայնքի կազմաւորումը,  հասնելով մինչեւ իսլամական ներխուժումը։

Ան մատնանշեց, թէ քրիստոնեայ եկեղեցին իսլամական տիրապետութեան ժամանակ, շրջանին մէջ մնացած է մինչեւ իններորդ դար եւ ապա անյայտացած։  Ան տուաւ որոշ պատմական եւ գիտական տուեալներ ու ապացոյցեր անյայտացումի համար։ Ապա ան տեղեկացուց, թէ քրիստոնեայ ներկայութիւնը վերստին մուտք գործած է տարածաշրջանին մէջ 1497 թուականներուն, երբ Փորթուգալէն ժամանած հետազօտողներ ժամանած են։ Ճէպէճեան վեր առաւ քրիստոնեայ ներկայութեան ծաւալած գործունէութիւնը անգլիական գաղութատիրութեան ժամանակ եւ ապա ամերիկացի միսիոնարներու տարիներուն։

Դասախօսը ընդարձակ տեղեկութիւն տուաւ ներկայ օրերու քրիստոնեայ եկեղեցւոյ մասին։ Դասախօսութենէ ետք տեղի ունեցաւ հարցերու քննարկում։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*