ԱՌՕՐԵԱՅ ԽՕՍՔԻ ԱՐՏԱՅԱՅՏՉԱՁԵՒԵՐՆ ՈՒ ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Սօսի Միշոյեան Տապպաղեան   Առօրեայ լեզուն կը տարբերի պաշտօնական լեզուէն այն առումով, որ խօսողին յարաբերութիւնը լեզուին հետ աւելի անմիջական կ՚ըլլայ։  Խօսքը կ՚արտաբերուի յանպատրաստից, անկաշկանդ։ Բառեր գեղեցկացնելու ճիգեր չեն ըլլար հոն,...

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ. ՕԼԿԱ ԴՈԿԱՐՉՈՒԿ. 2018-Ի ՆՈՊԷԼԵԱՆ ԴԱՓՆԵԿԻՐ

Յ. Պալեան               Գիրք մը. «Աստուած, ժամանակը, մարդիկ եւ հրեշտակներ»:             Օլկա Դոկորչուկ:             Եւ մտորումներ:             Տարեվերջի ցուրտն ու անձրեւը օրերը բանտարկութեան պիտի վերածէին, եթէ ստացած չըլլայի Օլկա...
Social profiles