SOS. SAVE OUR SOULS. ԱԶԱՏԵՑԷ՛Ք ՄԵՐ ՀՈԳԻՆԵՐԸ

Յ. Պալեան             SOS… Վտանգուած հայերէնի համար:             Գրական երկ մը կը թարգմանէի: Հեղինակը չէր գոհացած ըսելով ծառ, բոյս, ծաղիկ, պտուղ: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը իր անունը ունէր: Յաճախ չլսուած անուններ: Դիմեցի...
Social profiles