Տարանջատ Մտորումներ Մշակութային Միասնութեան Մասին

Ցողիկ Աշըգեան ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՅԵՆԱՐԱՆ  Միասնութեան Հիմքը Մշակոյթն է  Ներանձնական հայեացք Կը մտաբերեմ կեանքիս յուշերը՝ ամէնէն ուրախ պահերը մանկութեանս, ամէնէն հաճելի ժամանակները, որ պատանեկութիւնս հարստացուցած են, աւելի հասուն տարիքի դժուարութիւններս,...

ՀՊԱՆՑԻԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՍԻՆ

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ (Ներկայացուած ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ի 120-ամեակի առթիւ կազմակերպուած գիտաժողովին՝ Նիւ Եորքի մէջ) Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա.ի «Հայ մամուլի տարի»-ի հռչակումը, ինչպէս եւ առաջին հայ թերթի՝ Յարութիւն քհնյ. Շմաւոնեանի «Ազդարար»-ի...
Social profiles