ՅԱՒԵՐԺԱՑՄԱՆ ՏՕՆԸ՝ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԸ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

«Բոլոր կրօնները, արուեստները եւ գիտութիւնները նոյն ծառի ճիւղեր են: Այս բոլոր ձգտումները ուղղուած են մարդու կեանքի ազնուացման, զայն բարձրացնելով զուտ ֆիզիքական գոյութեան ոլորտէն եւ առաջնորդելով անհատը դէպի ազատութիւն․․․»

    Ալպերթ Այնշթայն

Իւրայատուկ է Սուրբ Թարգմանչաց Տօնը, թէ՛ իմաստով եւ թէ՛ յատկանիշերով։ Կարելի չէ բաղդատել զայն եւ այլ երկրորդական տօներու կողքին՝ միեւնոյն սակառին մէջ զետեղել այս իմաստալից օրը, որ յատուկ թուական մը չէ, այլ տարուան երկրորդ շաբաթ օրն է։

Թարգմանչաց տօնը ինքնութեան, այսինքն՝ հայութեան պահպանման, եւ դեռ աւելին՝ հայոց անկա՛խ պետականութեան տօնն է։

Տօն մը, որ ունի դարերու պատմութիւն։

Տօն մը, որ ծնունդ առաւ երբ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց դասաւորեց ու ստեղծեց հայոց այբուբենը։

Տօն մը, որ փայլատակեց ու անմահացուց Սուրբ Սահակ Պարթեւն ու անոր յիշատակելի եւ  արժանաւոր հետեւորդները, որոնց կարգին Եզնիկ Կողբացիի, Մովսէս Խորենացի, Ղազար Փարպեցի եւ հայ միտքի բազմաթիւ այլ հանճարներ ու մատենագիրներ։ Անոնք քաջատեղեակ էին, թէ առանց գիր եւ գրականութեան հայորդին պիտի կորսուէր պատմութեան հալոցին մէջ։

Այդ ահազանգային ու մտահոգիչ կացութենէն դուրս գալու համար, ազգային ինքնութեան պաշտպանման ազդանշանը տրուեցաւ «Աստուածաշունչ»-ի թարգմանութեամբ։

Դարեր շարունակ, բազմիցս ալ ճնշումի տակ, մերթ յաղթական, մերթ վտանգաւոր կացութիւններու առջեւ գտնուող հայորդին կառչած մնաց վերոյիշեալ սուրբերու բռնած ուղիին։

 Անոնց կերտած ուղին կը շարունակուի այսօր եւ անոնց կերտած ուղին փոխանցուած է սերունդէ սերունդ․․․աւելի քան 16 դարերէ ի վեր։

Եւ այսպէս, իբրեւ ազգային երախտագիտութեան խորագոյն արտայայտութիւն, հայ ժողովուրդը հետագայ դարերու խաւարին, թէժ օրերուն դիմադրեց այս  Թարգմանչաց Տօնը հետզհետէ աւելի պատշաճ նշումով եւ արժեւորումով։

Յատկապէս սփիւռքահայութեան համար խոր նշանակութիւն ունի Թարգմանչաց Տօնը, որ կը մղէ չորս ծագերուն ապրող հայորդին վերադառնալ արմատներ, ըմբռնել եւ ըմբոշխնել մեսրոպաշունչ ոգիին մեծութիւնը, հաւատարիմ ըլլալէ աւելի՝ հլու կամակատարը դառնալ այդ սուրբերուն, իրենց պատկանելիութիւնը սրբացնող ռահվիրաներուն, որոնց անունը պիտի շարունակուի արձագանգել դարեր շարունակ։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*