Շիքակոյի Մէջ Լիզպոն 5-ի Նշում

 

Ռաֆֆի Սառաֆեան, Արմէն Սուրենեան, Թալար Փանոսեան, Ալինա Սուրէնեան եւ Ալին Սուլաքեան կարդացին հինգ նահատակներու խօսքերը։

Լուսանկար՝ Վարդգէս Փանոսեան

ԿԼԵՆՎԻՈՒ (Իլինոյ)․- Կիրակի, Յուլիս 28-ին, Շիքակոյի գաղութը, պատշաճ ձեռնարկով մը, նշեց Լիզպոն 5-ի նահատակուած հերոսներու 36-ամեակը։ Ձեռնարկը կազմակերպած էր տեղւոյն “Քրիստափոր” կոմիտէութիւնը, որուն անունով խօսք առաւ Արմէն Փափազեան։ Ան յայտնեց, թէ Յուլիս 27, 1983 թուականի առաւօտեան Լիզպոնի մէջ կատարուածը շարունակութիւնն էր, գրեթէ տաս տարիէ ի վեր կատարուած արարքներու, որոնք պայքարի, կամքի եւ արդարութեան հանդէպ հաւատքի, հայ ժողովուրդին յարատեւ մաքառումին մէկ փաստն էին եւ որոնք յաջողեցան բարձրացնել Հայկական հարցը խիղճը քնացուցած Եւրոպայի մամուլին մէջ: Փափազեան աւելցուց, թէ զոհողութիւնը հարկաւոր էր եւ անխուսափելի, պէտք էր քանդուէր լռութեան պատը, ատկէ կախեալ էր հայրենիքի գոյատեւումը եւ վերադառնալու մարմաջն ու քաղցր յոյսը:
Փափազեան աւելցուց, թէ Լիզպոնի մէջ, թրքական դեսպանատունն ու անոր կից գտնուող թուրք դեսպանին բնակարանը, թատերաբեմ դարձան անձնասպանական գործողութեան մը, որ կատարուեցաւ “Հայկական Յեղափոխական Բանակ“-ին կողմէ եւ վերջ գտաւ գործողութիւնը կատարող հնգեակին անձնասպանութեամբ, երբ անոր անդամները ռումբերով եւ ուժանակով պայթեցուցին եւ կրակի տուին դեսպանին բնակարանին մէկ յարկը, զոր գրաւած էին:
Վարձուած ինքնաշարժով մը, հնգեակը անակնկալօրէն մուտք գործեց թրքական դեսպանատունը եւ դեսպանին բնակարանը շրջապատող պարտէզէն ներս։ Անոնք խուժեցին դէպի դեսպանատան մուտքը ու կրակ բացին հոն գտնուող պահակին վրայ: Այս վերջինը վիրաւորուեցաւ ու հակադարձեց: Նոյն ոճին դիմեց նաեւ դեսպանատան գործավարին թիկնապահը, որ նաեւ մետասաներորդ պահուն, յաջողեցաւ փակել դեսպանատան դուռը: Հոս է որ սպաննուեցաւ քոմանտոյին անդամներէն մէկը:
Յարձակող զինեալները անմիջապէս գրաւեցին նոյն շրջաբակին մէջ գտնուող դեսպանին բնակարանը, ուր կը գտնուէին դեսպանատան գործավարին` Օսման Օզթիւրքի կինն ու զաւակը: Գործողութիւնը սկսելէն շուրջ ժամ մը ետք, վարչապետ Մարիօ Սուարէշ ստիպողական ժողովի հրաւիրեց իր կառավարութիւնն ու զինուորական պատասխանատուները: Որոշուեցաւ գործի լծել հակաահաբեկչական ՛՛մասնայատուկ ուժեր՛՛ը, որոնցմէ 170 հոգի միացան դեսպանատունը պաշարման տակ առնող ոստիկանութեան:
Կէսօրէ ետք Ժամը 1.00ի մօտ, ուժգին պայթում մը տեղի ունեցաւ դեսպանին բնակարանին մէջ, ուր ծագեցաւ մեծ հրդեհ մը:
Ակնթարթ մը ետք, ոստիկանութիւնը սեղմեց շէնքին շուրջ հաստատուած պաշարման օղակը եւ անոնցմէ երեսուն հոգի անցան ուղղակի յարձակման, ներս ցատկելով պարտէզին պատէն: Տեղի ունեցաւ կարճատեւ հրացանաձգութիւն, որմէ ետք նոր պայթումներ կրկնուեցան:

Հ․Ե․Դ․-ի ՛՛Արարատ՛՛ մասնաճիւղի անդամ՝ Արենի Արթինեան կը կարդայ հաղորդագրութիւնը

Ժամը կ.ե. 3.45-ին, ոստիկանութիւնը մուտք գործեց շէնքէն ներս, ուր գտաւ ածխացած հինգ մարմիններ: Անոնցմէ չորսը կը պատկանէին քոմանտոյի անդամներուն, իսկ հինգերորդը` ոստիկանի մը:
Ի յայտ եկած էր թէ քոմանտօն իր մօտ ունեցած ռումբերով պայթեցուցած էր բնակարանը եւ դիմած անձնասպանութեան: Մինչ այդ ոստիկանութիւնը գտած էր վարձուած երկու ինքնաշարժներ, որոնց մէջ կային ռումբեր եւ սննդեղէն: Կ՛ենթադրուէր որ քոմանտօն յարձակումը գործած էր, երկարատեւ գրաւման նպատակով:
Լիզպոնի մէջ տեղի ունեցած յարձակումը հազիւ սկսած, Փարիզի մէջ, “Հայ Յեղափոխական Բանակ“-ը, լրատու գործակալութեան հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելով, ստանձնեց գործողութեան պատասխանատուութիւնը:
Երեկոյեան “ՀայՅեղափոխական Բանակ“-ը այս անգամ, Լիզպոնի մէջ միջազգային լրատու գործակալութեանց յղուած հաղորդագրութեամբ, վերստին կը ստանձնէր պատասխանատուութիւնը:
Հաղորդագրութիւնը կարդաց Հ․Ե․Դ․-ի ՛՛Արարատ՛՛ մասնաճիւղի անդամ՝ Արենի Արթինեանը․
“Հայ ժողովուրդի զաւակներն ենք մենք:
Բրտութեան դիմելու մեր որոշումը ադիւնք է թրքական պետութեան եւ անոր զօրավիգ կանգնող ոյժերու կողմէ հայ ժողովուրդի արդար եւ խաղաղ պահանջները քննելու մերժումին:
Արհամարհանքն ու սինիզմը զորս Թուրքիան եւ Միաջազգային հասարակութիւնը կը ցուցաբերեն Արդարութեան եւ Միջազգային Օրէնքներուն հանդէպ, մեզ աւելի եւս համոզեցին, որ մեր արդար դատի հետապնդման համար մնացած միակ միջոցը զինեալ պայքարն է:

Արմէն Փափազեան խօսքի պահուն

Տասնամեակներ ամբողջ հայերը սպասեցին, որ միջազգային արդարութիւնը լուծէ Հայկական Հարցը:
Այս բացատրութիւններուն հետ կազմակերպող խմբակցութիւնը Հայ Դատի ի պաշտպան իր բողոքները անգամ մը եւս կը ներկայացնէ, շեշտելու համար որ եղած միջոցները անօգուտ մնալով, ստիպած է երիտասրդական սերունդը դիմելու այս միջոցին“:
Ցուցադրուեցաւ այս արարքին գծով պատրաստուած վիտէօ երիզը եւ ապա թաղման արարողութիւնէն տեսարաններ։

Ապա տեղւոյն Հ․Ե․Դ․-ի ՛՛Արարատ՛՛ մասնաճիւղի անդամներ կարդացին հինգ հերոսներ՝ Սիմոն Եահնէեանի, Վաչէ Տաղլեանի, Սեդրակ Աճէմեանի, Արա Գըրճլեանի եւ Սարգիս Աբրահամեանի խօսքերը:
Օրուան հաւաքի, աւարտին Փափազեան եզրակացուց, թէ Լիզպոնի հերոսներուն տեսլականը ձեւ ու մարմին ստացաւ Արցախեան հայրենիքի ազատագրումով, ինքնորոշման, անկախացման, հանրապետութիւն ունենալու իրաւունքներու առարկայացումներով:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*