«Եունեսքօ»-ի Ժառանգորդներն Ու Գահաժառանգները

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան մէկ մասնիկն է «Եունեսքօ»-նհեռու՝ քաղաքականութենէ  հաւանաբար տը եուրէ միայնսակայն ո՛չ՝ տը ֆաքթօ — որուն բնագաւառն է մշակոյթըկրթութիւնն ու գիտութիւնը։

ԲնականաբարՄ․Ա․Կ․ի հովանիին տակ գործելով, «Եունեսքօ»-ն հետզհետէ աւելի աշխուժացած է եւ կը գործէ բազմաթիւ ենթաբաժանումներով։

Վտանգի տակ գտնուող լեզուներէն մինչեւ հեռաւոր արահետներու մէջ կորսուած գիւղ մը կամ հնութիւն մըիւրայատուկ պարի, եղանակի կշռոյթ մը կամ նոյնիսկ տոհմիկ ճաշի տեսակ մը «Եունեսքօ»-ի համաշխարհային ժառանգութեան կոմիտէի կողմէ յատուկ ուսումնասիրութեան եւ գուրգուրանքի առարկայ կը հանդիսանան։

Այս բոլորին լոյսին տակհետզհետէ աւելի կը գործէ «Եունեսքօ»-ն։ Իսկ շատ աւելի հետաքրքրական է Ատրպէյճանի բեղուն գործունէութիւնը այս կառոյցին մէջ։ Արդարեւ«Եունեսքօ» քանի մը տարիէ ի վեր, «Միջմշակութային երկխօսութիւն» անունով համաժողովներ կը կազմակերպէ։

Յունիս 30-էն Յուլիս 10 թուականներուն, «Եունեսքօ»-ի համաշխարհային ժառանգութեան կոմիտէի 43-րդ նստաշրջանէն շաբաթներ առաջ իսկԱտրպէյճանի մայրաքաղաքը հիւրընկալած էր երկօրեայ «Միջմշակութային երկխօսութիւն» անուան տակ համաժողովը՝ Մայիս 2-3 -իննիւթ ունենալով «Խտրականութեան,անհաւասարութեան եւ բռնի հակամարտութիւններու քննարկում»-ը։

Մշակոյթը հեռու է քաղաքականութենէն եւ երկխօսութեան բեմահարթակ մըն է, ուր կարելի է անուղղակիօրէն յարաբերութիւններ եւ սերտ  կապեր ստեղծել։ Հայորդիին համար զարմանալի է Ատրպէյճանի ներդրումն ու գործօն դերակատարութիւնը այսպիսի բնագաւառներու մէջյատկապէս երբ նկատի ունենանք Արցախեան հիմնահարցէնՊաքուի եւ Սումկայթի փոկրոմներէն անկախՆախիջեւանի խաչքարերուն սրբապղծումըփճացումն ու հիմնայատակ քանդումը եւ ՆԱԹՕիմէկ մասնագիտական ժողովին մասնակցող անմեղ Գուրգէն Մարգարեանի կացինահար գլխատումը․․․ազգային հերոս հռչակուած Ռամիլ Սաֆարովի կողմէ։

Յատկապէս Նախիջեւանի խաչքարերու հարցին գծով կարելի է փոթորիկ ստեղծել եւ այդ ալ Պաքուի մէջայդ համաշխարհային ժառանգութեան կոմիտէի 43-րդ նստաշրջանին։ Սակայնդժբախտաբար Հայաստան բացակայ էր այս ժողովին։ Բացակայութիւն մըոր աւելի դիւրացուց Պաքուն իր երկրին մէջ կատարուելիք այսհաւաքին դասաւորումներ եւ ի նպաստ իրեն բանաձեւեր որդեգրելով եւ որոշումներ առնելովորոնց կարգին երկու պատմական վայրեր գրանցուեցան համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ։

Գրեթէ տարի մը առաջՊահրէյնի մէջնախանցեալ նստաշրջանին Պաքու քարոզչական աշխատանք տարած էր եւ մշակոյթի նախարար Ապուլֆազ Կարայեւի ստանձնած էր այս տարուան գիտաժողովը Պաքուի մէջ կազմակերպելու պարտականութիւն։

Այսպէս, տարի մը շարունակ Ատրպէյճան գործի լծուեցաւ այս հաւաքը կազմակերպելու։ Բեմահարթակ մըորուն  եթէ Հայաստան մասնակցէրբնականաբար եռագոյն դրօշը պիտի ծածանէր եւ դեռ աւելին՝ բեմահարթակէն գէթ կարելի էր ցուցադրել խաչքարերը քանդող բրիչներն ու մուրճերը․․․ամենայն հմտութեամբ ալ ցուցադրելովնաեւ նենգամիտ եւ բարբարոս Սաֆարովի  կացինը։

Դժբախտաբար, Հայաստանի մշակոյթի նախարարութիւնը կը մնայ կիսաթափուր եւ անդամալոյծ վիճակի մէջ։ Եթէ այսպէս շարունակուի անտարբերութիւնըանգործութիւնն ու մանաւանդ անլրջութիւնը, «քոչարի»-էն ետք բազմաթիւ այլ կառոյցներ ու գործեր կրնան գրանցուիլ իբրեւ ատրպէյճանական մշակութային ժառանգութիւնսկսելով տուտուկէն՝ ծիրանափողէն։

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*