Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Երիտասարդական Ա. Համագումարի Աւարտ

ԱԹԷՆՔ․- Շաբաթ, Մայիս 11-ին երեկոյեան, երկօրեայ իր աշխատանքները աւարտեց Հ․Մ․Ը․Մ․-ի պատմութեան առաջին երիտասարդական համագումարը, որուն մասնակցեցան միութեան 17 շրջաններէն 39 երիտասարդ-երիտասարդուհիներ, շրջաններէ վարչական ներկայացուցիչներ, Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան եւ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամներ:
Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան կազմակերպութեամբ եւ Յունաստանի Շրջանային վարչութեան հիւրընկալութեամբ իրագործուած այս համագումարը առաջին օրը, զեկուցումներու լոյսին տակ քննեց երեք նիւթեր.

– «Հ․Մ․Ը․Մ․-ի անդամակցութիւնը եւ քարոզչութիւնը երիտասարդութեան մօտ», զեկուցաբեր` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագիր Վիգէն Աւագեան:
– «Մարզախաղերու դերը Հ․Մ․Ը․Մ․-ի նպատակներուն հետապնդման մէջ», զեկուցաբեր` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Վիգէն Քորթեան:
– «Հայապահպանում», զեկուցաբեր` Հրայր քհնյ. Նիկոլեան:

Համագումարը շարունակեց իր աշխատանքները եւ լսեց չորս նոր զեկուցումներ` հետեւեալ նիւթերով.

– «Գաղութներուն մէջ ազգային ինքնութեան պահպանման դժուարութիւններն ու առաջարկուած լուծումները», զեկուցաբեր` Հ․Յ․Դ․ Բիւրոյի անդամ Մուրատ Փափազեան:
– «Երկրորդ հարիւրամեակին Հ․Մ․Ը․Մ․-ի սկաուտութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրները», զեկուցաբեր` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Բագրատ Եսայեան:
– «Վաղուան կազմակերպութիւնը», զեկուցաբեր` Հ․Յ․Դ․ Բիւրոյի անդամ Յովսէփ Տէր Գէորգեան:
– Հայաստանի եւ գաղութներուն մէջ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի դիմագրաւած դժուարութիւնները եւ անոնց յաղթահարման համար առաջարկուած լուծումները», զեկուցաբեր` Գէորգ Յակոբճեան:

Զեկուցումներուն կողքին, Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Վիգէն Դաւթեան ներկաներուն ծանօթացուց միութեան ապագայ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը:

Համագումարին Փակումը

Համագումարի փակման նիստին, Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան փոխատենապետ Հայկազ Տէօքմեքճեանի ընկերակցութեամբ, ժողովականներուն այցելեց եւ հայրական իր ողջոյնները ուղղեց Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեան:

Առաջնորդ սրբազանը իր ուրախութիւնը յայտնեց Հ․Մ․Ը․Մ․-ի մեծ ընտանիքի երիտասարդ ներկայացուցիչներուն մէջ գտնուելուն համար: Ան ըսաւ, թէ Հ․Մ․Ը․Մ․-ը արժանի է բոլորին յարգանքին եւ գնահատանքին:

Հ․Մ․Ը․Մ․-ը սրտամօտ է բոլորին: Ուր որ Հ․Մ․Ը․Մ․ կայ, այնտեղ հայութիւն կայ: Հ․Մ․Ը․Մ․-ը կը գտնուի հայ կեանքին կեդրոնը:

Ապա, իր խօսքը ժողովականներուն ուղղելով, սրբազան հայրը նշեց, որ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի երիտասարդական համագումարին քննարկած նիւթերը` հայ երիտասարդութիւնը եւ հայապահպանումը, կը տագնապեցնեն բոլորը եւ, հետեւաբար, կարելի չէ չգնահատել նման համագումարի մը կազմակերպումը, որուն արդիւնքներէն պիտի օգտուին Հ․Մ․Ը․Մ․-ը եւ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի ճամբով համայն ժողովուրդը:

Գեղամ արք. Խաչերեանի այցելութենէն ետք, համագումարը առաւ կարճ դադար մը, որմէ ետք մասնակիցները ընտրեցին երեք երիտասարդներ, որոնք խորհրդակցական ձայնով ներկայ պիտի գտնուին Հ․Մ․Ը․Մ․-ի 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր ժողովին (14-19 Հոկտեմբեր 2019, Հայաստան), ուր պիտի ներկայացնեն համագումարին երիտասարդութեան կողմէ արտայայտուած միտքերը, մտահոգութիւնները, առաջարկներն ու ծրագիրները :

Համագումարը փակուեցաւ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանի փակման խօսքով եւ «Յառաջ նահատակ» քայլերգով:

Այնուհետեւ, համագումարին կազմը ներկայ գտնուեցաւ Հ․Յ․Դ․ Յունաստանի երիտասարդական միութեան եւ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան Մայիսեան յաղթանակներու ժողովրդային ճաշկերոյթ-խրախճանքին, որուն մասնակցեցան նաեւ նոյն օրը Աթէնքի մէջ ընթացք առած Հ․Յ․Դ․ Եւրոպայի երիտասարդական միութիւններու խորհրդաժողովին մասնակիցները:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*