Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Հիմնադրամ

ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ (Մասաչուսէց).- Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջանային Վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, որ հիմնած է շրջանին համար յատուկ  հիմնադրամ մը, որ պիտի յատկացուի կազմակերպչական աշխատանքներու իրագործման՝ ուղղուած ամերիկահայ երիտասարդութեան։

Այս հիմնադրամը կը ղեկավարեն Ամերիկայի Հայկական Մշակութային Միութեան (ACAA) խնամակալները: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան շրջանը եւ Ամերիկայի Հայկական Մշակութային Միութիւնը (ACAA)  պաշտօնապէս գրանցուած են Մասաչուսէցի մէջ եւ ունին 501(c)(3) IRS-ի ոչ-հասութաբեր կազմակերպութեան կարգավիճակ (non-profit status): Սոյն պայմանը դրամաշնորհներու ներդրումով առիթ կու տայ կազմակերպութեան, որ նիւթապէս օժանդակէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի առաքելութեան ծրագիրներուն ու աշխատանքներուն: Ինչպէս նաեւ, 501(c)(3) պայմանով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն.-ի արեւելեան շրջանի նուիրատուութիւնները հարկէ զուրկ ըլլան:

Հ.Մ.Ը.Մ. կը հետապնդէ հիմնական երկու նպատակներ.-

Առաջին՝ հաւատալով «Ուժեղ Միտք, Ուժեղ Մարմին» գաղափարին, դպրոցական միջավայրէն դուրս, պատրաստել ֆիզիքապէս տոկուն եւ հոգեկան բարձր արժանիքի տէր հայեր եւ տիպար քաղաքացիներ:

Երկրորդ՝ ուսուցանել երիտասարդութեան հայկական ինքնութեան մասին, ծանօթացնելով հարուստ մշակոյթն ու աւանդութիւնները, ինչպէս նաեւ ըլլալ օրինապահ եւ կարգապահ քաղաքացի իրենց բնակած երկիրներուն մէջ:

Հ.Մ.Ը.Մ. հիմնուած է 1918-ին, Կոստանդնուպոլսոյ մէջ։ Այսօր համաշխարհային կազմակերպութիւն մըն է, որ ունի աւելի քան 25000 անդամ-անդամուհիներ տարածուած աշխարհի չորս ծագերը: Տարիներու ընթացքին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ը հովանաւորած է բազմաթիւ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզական խաղեր ու մրցաշարքեր, ինչպէս նաեւ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումներ Անգլիոյ, Յունաստանի, Գանատայի, Ֆրանսայի, Պուլկարիոյ, Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ:

Իր հիմնադրութենէն ի վերՙ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը մեծ դեր խաղցած է, կերտելու հայ երիտասարդներուն նկարագիրն ու ղեկավարելու կարողութիւնները: 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն.-ի արեւելեան շրջանը հիմնուած է 1977-ին վեց մասնաճիւղերով։ Պաշտօնապէս գրանցուած է Մարտ 11, 1983-ին: Այսօր մեր շրջանը ունի 10 մասնաճիւղեր (Ալպընի, Պոսթըն, Շիքակօ, Տիթրոյթ, Ֆլորիտա, Նիւ Ճըրզի, Նիւ Եորք, Ֆիլատելֆիա, Փրովիտենս, Ուաշինկթըն) եւ 2 միաւորներ (Մէրիմաք Հովիտ – Մասաչուսէց, Շարլոթ) ունենալով 900-է աւելի սկաուտներ, մարզիկներ եւ անդամներ:

Նուիրատուները կրնան օժանդակել այս հիմնադրամին, ընտրելով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ծրագիրներուն ուղղուած յատուկ նպատակի մը, այլապէս՝ նուիրատուութիւնը կը յատկացուի կազմակերպութեան ընդհանուր կարիքներուն: Նուիրատուին խնդրանքին համաձայն կը պատրաստուի լիազօրագիր մը, որ կը նախատեսէ բոլոր պայմաններն ու ապահովագիրները: Նուիրատուն կամ անոր ներկայացուցիչը, ինչպէս նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջանային Վարչութիւնը եւ ACAA-ի խնամակալները կը ստորագրեն այս համաձայնագիրը: Այս համաձայնագիրը պատրաստող բոլոր կողմերը կ՛ընդունին եւ կը յարգեն նուիրատուին ժամկէտներն ու պայմանները:

Եթէ նուիրատուն յատուկ կտակ մը չունի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջանային Վարչութիւնը կրնայ ստեղծել լիազօրագիր մը, նկատի ունենալով նուիրատուին նպատակները: Նուիրատուին յանձնարարելի է ստեղծել լիազօրագիրը կտակէն առաջ:

Համաձայնագիրը ստեղծելու ժամանակ հարկաւոր չէ լրիւ նուիրատուութիւնը կատարել: Եթէ հիմնադրամը պիտի ըլլայ անուուանակոչուած, յանձնարարելի է նուազագոյնը $50.000-ի նուիրատուութիւն, իսկ $50.000-էն նուազ նուիրատուութիւնները պիտի գրանցուին նուիրատուին անունով, իբրեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն.-ի Արեւելեան շրջանի հիմնադրամ։ Շրջանային Վարչութիւնը, խորհրդակցութեամբ նուիրատուի ներկայացուցիչներու եւ ACAA-ի խնամակալներուն հետ կրնայ կազմել համաձայնութեան նախագիծը:

Ամէն տարի, ոչ-հասութաբեր ընկերութիւններու 501(c)(3) պահանջներուն համաձայն, վկայեալ պետական հաշուապահներ կը հաշուեքննեն Ա.Մ.Ն.-ի արեւելեան շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նիւթական տոմարները: Անոնց տեղեկագրութիւններն ու արեւելեան Շրջանի հարկային եկամուտը կը ներկայացուի Մասաչուսէցի գլխաւոր դատախազին: Ստուգելէ ետք, փաստաթուղթերը կը փոխանցուին Միացեալ Նահանգներու գանձապետական բաժին՝ վերաքննութեան համար: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի աշխատանքները կ՛ենթարկուին խիստ  վերաքննութեան: Այդպիսով, նուիրատուները վստահ կ՛ըլլան որ խնամակալ վարչութիւնը կը կառավարէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն.-ի արեւելեան շրջանի հիմնադրամի գործողութիւններն ու վարչակազմը՝ Խորհրդարանի եւ պետութեան կարգաւորիչ մարմիններու համաձայն:

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք դիմել endowment.eusa@homenetmen.org, կամ մեր գրասենեակը՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա.Մ.Ն.-ի արեւելեան Շրջան 80 Bigelow Avenue, Watertown, MA, 02472:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*