Դպրոցի Մը Պատմութիւնը (4).- «Արմէնզ»

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Խօսիլ Ֆերահեան վարժարանի մասին` առանց անդրադառնալու դպրոցի «Արմէնզ» մարզական միութեան, վստահաբար անարդար պիտի ըլլար:

Շատերու համար Ֆերահեան եւ «Արմէնզ» հոմանիշներ են, իսկ երբ կը խօսինք «Արմէնզ»-ի մասին, ինքնաբերաբար մեր աչքերուն առջեւ կը ներկայանայ մարզական պատասխանատու Վարանդ Վարդապետեանին անունը, կամ պարզապէս` «Քոչ Վարանդ»-ը, որ մեծ ներդրում ունեցած է «Արմէնզ»-ի կատարած հսկայ նուաճումներուն մէջ:

Հայկական առաջին ամէնօրեայ Ֆերահեան վարժարանին կառուցուելէն միայն 5 տարիներ ետք, 1968-1969 տարեշրջանին դպրոցը ունեցաւ տղոց պասքեթպոլի խումբը` «Արմէնզ»-ը:

«Առողջ միտք, առողջ մարմնի մէջ»:

1980-1984 Վարանդ Վարդապետեան կը սկսի պաշտօնավարել Ֆերահեանի մէջ`իբրեւ այցելու ուսուցիչ:

Սկիզբի տարիներուն «նորածին» դպրոցը մարզական տարբեր տեսակի խումբեր պահելու բաւարար թիւով աշակերտութիւն չունէր: Տարուէ տարի, աշակերտութեան թիւի աճին հետ, տղոց պասքեթպոլի խումբի կողքին, «Արմէնզ» ունեցաւ տղոց եւ աղջիկներու պասքեթպոլի, վոլի պոլի, Սաքըրի (ֆութպոլ), Track and Field  եւ Cross Country վազքերու տարբեր տարիքի բազմաթիւ մարզական խումբեր:

1984-1985 վերամուտին Գ. Ինճեճիկեանը, դպրոցի մարզական պատասխանատու եւ «Արմէնզ»-ի մարզիչ կը նշանակէ Վարանդը:

Տարուէ տարի Լոս Անճելըսի մէջ բազմացան ամէնօրեայ հայկական վարժարանները եւ, բնականաբար, անոնք եւս ունեցան իրենց մարզական խումբերը, որոնց մեծամասնութիւնը օտար անուններ կը կրեն, ինչպէս Eagles, Titans, Spartans եւ շատ ուրիշներ: Նոյնը չէ պարագան Ֆերահեանի մարզական միութեան: «Արմէնզ» անունը հայութիւն կը խորհրդանշէ եւ օտար վարժարաններու հետ ունեցած մրցումներու ժամանակ ինքնաբերաբար կը յիշուի, որ անոնք կը մրցին հայկական խումբի մը դէմ:

Դպրոց մը աշխուժացնողները եղած են մարզական մրցումներն ու մշակութային ձեռնարկները: Երկուքին աշխուժ գործունէութեան յաճախ կը հանդիպինք Ֆերահեան վարժարանէն ներս, սակայն ներկայիս զանց պիտի առնեմ մշակութային ձեռնարկները, եւ պիտի անդրադառնամ միայն «Արմէնզ»-ի ծնունդին, նուաճումներուն եւ ապագայ ծրագիրներու մասին:

Խօսելով «Արմէնզ»-ի լայն շրջապատի մասին, կարելի է հաստատել, որ դպրոցի աշակերտութեան 90 տոկոսէն աւելին անդամ են «Արմէնզ»-ի մարզական խումբերուն:

Այս թիւին վրայ կ՛աւելնան նախապէս «Արմէնզ»-ի մաս կազմած Ֆերահեանի շրջանաւարտ մարզիկները: Համալսարանի ուսանողներ կամ արդէն իսկ կեանքի ասպարէզ նետուած նախկին Ֆերահեանականներ կը մնան «Արմէնզ»-ի մեծ ընտանիքի անդամ: Ի զուր չէ «Արմէնզ»-ի նշանաբանը` «Once an Armen, Always an Armen». Յաւիտենական «Արմէնզ»-ի անդամ:

Այսպիսի մարզական միութիւն մը կարիքը ունի մեծ թիւով մարզիչներու: «Արմէնզ»-ի գլխաւոր մարզիչ Վարանդ Վարդապետեանի կողքին, լիաժամ աշխատող մարզիչներէն կ՛արժէ յիշել Արշակ Մարգարեանի, Գօգօ Գաբրիէլեանի եւ Նշան Քենճոյեանի անունները: Ասոնց վրայ կ՛աւելնան 20 այցելու օգնական մարզիչներ, որոնք ներկայի եւ անցեալի «Արմէնզ»-ի մարզիկներ են:

Իւրաքանչիւր տարի, Գոհաբանութեան տօնին նախորդող օրը, «Աւետիսեան» մարզասրահին մէջ տեղի կ՛ունենան շրջանաւարտ եւ ներկայ «արմէն»-ականներու մրցաշարքերը: Տարբեր նահանգներու համալսարաններու մէջ ուսանողներ քանի մը օրուան համար կը վերադառնան իրենց ընտանիքներուն հետ միասին տօնելու Ամերիկայի ամենայատկանշական տօնը: Լաւ առիթ մը` նաեւ միանալու «Արմէնզ»-ի մեծ ընտանիքի անդամներուն:

Ասոնց կողքին, արդէն իսկ կեանքի ասպարէզ նետուած տարիքով աւելի մեծ ֆերահեանականներ դաշտ կը ներկայանան` ընկերակցութեամբ իրենց կողակիցներուն եւ զաւակներուն, որոնք նոյնպէս «Արմէնզ»-ի անդամներ են: Երկար տարիներ դադրած ըլլալով մարզական փորձերէ, մեծամասնութեամբ ծանրացած, կորսնցուցած` իրենց երբեմնի ճկունութիւնը, կը մրցին իրենցմէ շատ աւելի երիտասարդ տարիքով, ներկայի ֆերահեանականներուն դէմ, սակայն կը պատահի, որ «վեթերանները» պարտութեան մատնեն իրենց կէս տարիքը ունեցող պատանիները:

Աննկարագրելի եռուզեռ կը տիրէ դպրոցի շրջափակէն ներս: Մարզասրահին մէկ անկիւնը «Արմէնզ»-ի օժանդակ մարմինի տիկինները համով սանտուիչներ կը հրամցնեն ներկաներուն, եւ այդ մէկը կոկիկ գումար մը կ՛ապահովէ բազմածախս մարզական միութեան:

Գրեթէ ամէն շաբաթ «Արմէնզ» կը հիւրընկալէ տարբեր երկրորդական վարժարաններու խումբեր: Յաղթանակներու կողքին, կ՛արձանագրուին պարտութիւններ, սակայն «Արմէնզ»-ի մարզիկները մի՛շտ կը պահեն իրենց մարզական ոգին: Այդպէս դաստիարակուած են:

Յաճախ մրցումներ տեղի կ’ունենան Ֆերահեանի շրջափակէն հեռու Քալիֆորնիոյ տարբեր հայ կամ օտար վարժարաններու դէմ: Մարզիկները կը փոխադրուին «Արմէնզ»ի յատուկ փոխադրակառքերով, իսկ երբ հասնին աւարտական մրցումին, մեծ թիւով ներկայ եւ նախկին Ֆերահեանականներ կ՛ուղղուին դէպի դաշտ` քաջալերելու դպրոցի մարզիկները, որոնց յաճախ կ՛ընկերանայ նաեւ դպրոցին տնօրէնը:

«Արմէնզ»-ին մաս կազմելու համար նախապայման է, որ աշակերտը ապահովէ բաւական բարձր ուսումնական միջին, եւ այդ միջինը չապահովող մարզիկը, կը զրկուի «Արմէնզ»-ին մաս կազմելու հաճոյքէն, նոյնիսկ եթէ ան ըլլայ բացառիկ կարողութեան տէր մարզիկ մը: Նաեւ, պայման է, որ մարզիկը ըլլայ պարտաճանաչ: Փորձի մը չներկայացող աշակերտը կը կախակայուի եւ իրաւունք չ՛ունենար մասնակցելու 3 յաջորդական մրցումներու, իսկ առանց բանաւոր պատճառի` 3 յաջորդական փորձերու բացակայ մարզիկը ինքնաբերաբար կը հեռացուի «Արմէնզ»-ի շարքերէն, նոյնիսկ եթէ ան ըլլայ խումբին ամենաշատ կէտեր ապահովողը:

Ուսման մակարդակը եւ կարգապահութիւնը առաջնահերթ պայմաններ են «Արմէնզ»-ին:

* * *

Իւրաքանչիւր դպրոցական տարեշրջանի աւարտին «Աւետիսեան» մարզասրահին մէջ տեղի կ՛ունենայ «Արմէնզ»-ի տարեկան ճաշկերոյթը, որուն ընթացքին կը կատարուին մրցանակաբաշխութիւնները: Ծնողներ եւ «Արմէնզ»-ի համակիրներ  ներկայ կ՛ըլլան այդ ձեռնարկին:

Մրցումներու կամ փորձերու ժամանակ յատկանշական եւ յիշատակելի նկարներ զետեղուած կ’ըլլան մարզասրահի պատերուն: Կը ցուցադրուին զանազան մրցումներէ առնուած տեսերիզներ, ուր յաճախ կը հանդիպինք հաճելի եւ անակնկալ տեսարաններու:

Ամէն անգամ որ «Արմէնզ» ապահովէ ախոյեանութիւն մը, այդ տարուան խումբի լաւագոյն մարզիկին շապիկը «հանգստեան» կը կոչուի, եւ այդ թիւը կրող շապիկը, շրջանակի առնուած, կը տեղաւորուի «Աւետիսեան» մարզասրահին պատուոյ անկիւնը:

«Արմէնզ» ապահոված է բազմաթիւ ախոյանութիւններ, որոնցմէ կ՛ուզեմ յիշել միայն երկուքը.

2012-ին, հարաւային Քալիֆորնիոյ երկրորդական վարժարաններու դաշնակցութեան (CIF) մրցումներուն «Արմէնզ»-ի տղոց պասքեթպոլի խումբը խլեց առաջնութիւնը, իսկ 2016-ին միեւնոյն մրցաշարքին ախոյեանութեան տիրացաւ «Արմէնզ»-ի աղջկանց պասքեթպոլի խումբը:

Բազմաթիւ մեծարանքի երեկոներ կազմակերպուած են` պատուելու դպրոցի հիմնադիր տնօրէն Գաբրիէլ Ինճեճիկեանը, սակայն ամենաշատ գնահատողը եղաւ «Արմէնզ» մարզական միութեան վարչութիւնը:

Արդէն իսկ կառուցուելու վրայ է դպրոցին նոր մարզահամալիրը, որ պիտի փոխարինէ Ֆերահեանի նախկին մարզադաշտը: Նորակառոյց մարզահամալիրը պիտի ունենայ պասքեթպոլի եւ վոլիպոլի մէկական դաշտ նուիրուած դպրոցի վաղամեռիկ աշակերտ Կարօ Մատէնլեանի յիշատակին: Իսկ ֆութպոլի դաշտը պիտի կոչուի դպրոցի առաջին տասնամեակի հոգաբարձութեան ատենապետ Սուրէն Սարոյանի անունով: Մարզական այս համալիրը պիտի կոչուի դպրոցի հիմնադիր տնօրէնին անունով` «Գաբրիէլ եւ Ռոզ Ինճեճիկեան մարզական համալիր»:

Անուններ, որոնք արժանի են ամէն տեսակ գնահատանքի եւ մեծարանքի:

Գաբրիէլ Ինճեճիկեանի համար Ֆերահեանը մեծ ընտանիք մըն է, որուն աշակերտները իր «սանուկներն» են:

Քոչ Վարանդին սանուկներն են «Արմէնզ»-ի ներկայի եւ անցեալի մարզիկները, իսկ «արմէն»-ականներուն կեանքի մէկ անբաժան մասնիկը դարձած է «Արմէնզ»-ը:

Once An Armen, Always An Armen.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*