Հ.Մ.Ը.Մ.-ի  Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Միջ Վարչական Դիւաններու խորհրդաժողով

Կազմակերպութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջանային Վարչութեան, հիւրընկալութեամբ Նիւ Եորքի մասնաճիւղին, Մարտ 9-10, 2019-ի շաբաթավերջին Նիւ Եորքի Springhill Suits-ի մէջ տեղի ունեցաւ միջ վարչական դիւաններու, սկաուտական խորհուրդներու եւ Երիտասարդական խորհրդաժողովներ:
Վերոնշեալ խորհրդաժողովներուն իրենց մասնակցութիւնը բերին ինը մասնաճիւղեր՝ Շիքակօ, Փրովիտենս, Պոսթըն, Նիւ Եորք, Ուաշինկթըն, Նիւ Ճըրզի, Ֆիլատելֆիա, Տիթրոյթ, Ալպընի եւ Մէրրիմաք հովիտի միաւորը, որոնք ընդամէնը կը հաշուէին 60 քոյրեր եւ եղբայրներ:
Շաբաթ օր տեղի ունեցան վարչութիւններու դիւաններու եւ Սկաուտական խորհուրդներու խորհրդաժողովներ, որոնք կայացան երկու տարբեր ժողովասրահներու մէջ իրենց յատուկ օրակարգերով:
Բարի գալուստի իր խօսքը ուղղեց Շրջանային վարչութեան ատենապետ Եղբայր Արամ Գայսերեանը (Պոսթըն), որ բոլորին հռաւիրեց «Յառաջ Նահատակ» քայլերգը երգելու, ապա ներկայացուց ժողովին օրակարգը:
Ժողովը լսեց Մասնաճիւղերու վարչութիւններու 2019 տարեշրջանի գործունէութեան նախագիծն ու հակիրճ զեկուցումները: Մասնակիցները բաժնեցին իրենց փորձառութիւնները, փոխադարձ հարցումներով եւ զրոյցներով:
Ժողովը լսեց տնտեսական ներդրումներու մասնագէտ Ճէյմս Սահակեան հիմնադրամի հոգաբարձու (Նիւ Ճրզի) զեկոյցը Ամերիկայի Հայկական Մշակութային Հիմնադրամի «ACAA Endowment Fund» մասին. Ներկաները զանազան հարցումներով լուսաբանուեցան: Ապա Շրջանային Վարչութիւնը յայտարարեց միութեան հիմնադրամի հաստատումը Ամերիկայի Հայկական Մշակութային Հիմնադրամի մօտ, քաջալերելով որ մասնաճիւղերն ալ ներդրում կատարեն վերոնշեալ ծրագրին մէջ: Եղբայր Փաթրիք Եաղաճեան՝ վկայեալ հաշուապահ (CPA) Նիւ Եորքի մասնաճիւղի վարչական, զեկուցեց մասնաճիւղերու ոչ հասութաբեր ,Non-Profit» կազմակերպութիւն արձանագրելու կարեւորութեան եւ միջոցներու մասին: Շրջանային վարչութեան ատենապետը ներկայացուց Շրջանային Վարչութեան զեկուցումը եւ գործունէութեան ամփոփ նախագիծ տեղեկագիրը: Եղան լուսաբանական հարցումեր, որոնց եղբայրը ժամանակ տրամադրելով, պատասխանեց:
2019-ի 29-րդ Նաւասարդեան Խաղերու մասին զեկուցեց հիւրընկալ մասնաճիւղի ատենապետ Եղբայր Գարեգին Շամլեանը (Նիւ Եորք). Ժողովականներուն հետաքրքրութիւնը բաւարարող պատասխաններով, եղբայրը աւարտեց զեկոյցը:
Շրջանային Վարչութեան անդամ եւ մարզականի ներկայացուցիչ Եղբայր Փօլ Քոքուզեանը (Շիքակօ) զեկուցեց՝ Նաւասարդեան խաղերու ուղղեցոյցին մասին.- «Navasartian Planning – Lessons Learned»: Այս ուղեցոյցը պիտի ծառայէ վերաորակաւորելու Նաւասարդեան խաղերու կազմակերպական աշխատանքները:
Շրջանային արհեստագիտական IT յանձնխումբի անդամ Եղբայր Շանթ Վարդանեան (Շիքակօ) զեկուցեց յանձնախումբի աշխատանքներուն մասին, վերանորոգուած կայքէջ (website), շրջանի ներքին արխիւներու եւ տեղեկատուական համաձանձային մթերանոցի (EUSA Portal), Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ե-նամակներու (Homenetmen Emails) եւ Նաւասարդեան խաղերու արձանագրութիւններու Կայք (Navasartian Dashboards):
Հանրային յարաբերութիւն PR. Յանձնախումբի անունով խօսք առաւ ատենապետ Եղբայր Գէորգ Ուրֆալեանը, որ ներկայացուց յանձնախումբին անցած մէկ տարուայ ընթացքին տարած աշխատանքներուն մասին: Հաղորդագրութիւններ պատրաստեցին միութեան զանազան միջոցառումներու մասին, անոնք տեղադրուեցան «Հայրենիք» եւ «Armenian weekly» շաբաթաթերթերուն մէջ, ինչպէս նաեւ ընկերային համացանցերու վրայ: Շրջանի կայքէջին վերաորակաւորումի աշխատանքին մաս կազմեցին, պատրաստեցին տարեկան պարբերաթերթ ուր տեղ գտաւ միութեան անցեալ տարուայ գործունէութիւններու զեկոյցներն ու տարեկան օրացոյցը:
Սկաուտական. Շրջանային սկաուտական խորհուրդը միացաւ այս օրակարգի ընթացքին, յայտարարեց թէ Օգոստոս 14-18, 2019 Տիթրոյթի մէջ տեղի պիտի ունենայ շրջանային բանակումը: Նախատեսած են Հիւսիսային Ամերիկայի միջ շրջանային սկաուտական ղեկավարներու բանակում, որու մանրամասնութիւնները մօտ ապագային պիտի փոխանցուի:
Եղբայր Շանթ Ժամկոչեանը սահիկներու ընկերակցութեամբ դասախօսութիւն մը տուաւ ղեկավարի յատկութիւններուն մասին՝ «Հ.Մ.Ը.Մ.-ական ոգի խթանող ղեկավարը»:
Եղբայր Կարօ Թաշեանը անդրադարձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնած Երիտասարդական (18-30 տարիքի) Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական խորհրդաժողովի մասին, եւ յաջորդ օրուայ Շրջանային Վարչութեան հրաւիրած երիտասարդական ժողովին մասին:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*